Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе кани гражданите на публично обсъждане на предварителния проект на Генерален план за организация на движението

петък, 09 февруари 2024

На 27 февруари (вторник) от 17:30 ч. в зала „Свети Георги“ в сградата на местната администрация ще се състои обществено обсъждане на предварителния проект на Генерален план за организация на движението (ГПОД) за територията на община Русе.

Поканени са всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица за активно участие в обсъждането.

Становища и предложения по предварителния проект на ГПОД се предоставят в деловодството на Общината или по електронен път на e-mail: mayor@ruse-bg.eu.

За постъпилите становища и предложения, както и за направените по време на публичното обсъждане, ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта. След проведената дискусия и поставените основни въпроси ще се очертаят възможните решения, които ще се предоставят на изпълнителя за изготвяне на окончателния вариант на ГПОД за територията за община Русе.

Предварителния проект на Генералния план ще откриете тук.

Пълния текст на поканата ще откриете тук.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/