Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе кани гражданите на публично обсъждане на предварителния проект на Генерален план за организация на движението

петък, 09 февруари 2024

На 27 февруари (вторник) от 17:30 ч. в зала „Свети Георги“ в сградата на местната администрация ще се състои обществено обсъждане на предварителния проект на Генерален план за организация на движението (ГПОД) за територията на община Русе.

Поканени са всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица за активно участие в обсъждането.

Становища и предложения по предварителния проект на ГПОД се предоставят в деловодството на Общината или по електронен път на e-mail: mayor@ruse-bg.eu.

За постъпилите становища и предложения, както и за направените по време на публичното обсъждане, ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта. След проведената дискусия и поставените основни въпроси ще се очертаят възможните решения, които ще се предоставят на изпълнителя за изготвяне на окончателния вариант на ГПОД за територията за община Русе.

Предварителния проект на Генералния план ще откриете тук.

Пълния текст на поканата ще откриете тук.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/