Пропускане до съдържанието на страницата

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

вторник, 14 юни 2022

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

 

ОБЩИНА РУСЕ

с адрес гр. Русе, п. код 7000, площад „Свобода” №6

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

„Комбинирана детска площадка за възрастови групи деца от 0 до 18 г. в упи vi- 3759, кв. 300, гр. Русе“

Местоположение на инвестиционното предложение: Община Русе, гр. Русе, ПИ 63427.2.5403, кв. 300, ЦГЧ по плана на гр. Русе.

собственост: Община Русе.

 

Инвестиционното предложение предвижда:

Спортна и детска площадка предвидена за деца от 0 до 18 г. с площ 486 м2. Площадката се огражда с метална ограда с височина 1 м. с четири входа/изхода.

За контакти: инж. Камен Кръстев – Старши инспектор в отдел ИИК, тел. 0876 274034.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” №20, п. к. 26 и в отдел „Екология” на Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/