Пропускане до съдържанието на страницата

ОУ „Тома Кърджиев“ е едно от четирите училища в Русе с устройство за изкачване на стълби за деца със специални потребности

вторник, 06 юли 2021

В Община Русе бе създадена работна група, която да проучи възможностите за финансиране, проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда в образователните институции на територията на общината. Това се случи след предложение на съветник от местния Общински съвет. Проведени бяха две заседания на комисията. Работната група се състои от специалисти в областта на образованието, директори на детски градини и училища, както и специалисти в сферата на социалните услуги.

В ОУ „Тома Кърджиев“- Русе се проведе демонстрация на специализирано устройство за изкачване на стълби за деца със специални образователни потребности. В учебното заведение се обучават две деца в  IV и V клас с ограничена подвижност, които вече ще могат да посещават учебните  часове без затруднения с изкачването на стълби.

     Специалното съоръжение има товаропоносимост до 180 кг. и се захранва с батерии, като с едно зареждане могат да бъдат изкачени 400 стъпала. Направена бе демонстрация как се работи с инвалидна количка, която с лекота беше качена на втория етаж. Устройството за изкачване на стълби гарантира безопасното придвижване на децата из по-трудно достъпните места на училището, като разполага и с автоматична спирачка.

          За Община Русе е приоритет осигуряването качествено образование за всички деца. Администрацията се заема със задачата да търси  възможности за изграждане на асансьори в учебните заведения, с които да се гарантира в пълна степен предоставянето на равни възможности за всички ученици.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/