Пропускане до съдържанието на страницата

"Подарявам" - Коледен невъзмезден оказион обединява деца, родители и педагози в "Училище по взаимност" в проект на Община Русе

вторник, 29 ноември 2016

„Подарявам” - коледен невъзмезден оказион за нови или добре съхранени употребявани зимни облекла, обувки и пособия за деца, играчки и коледна декорация за семейства в нужда се организира на 30 ноември и 1 декември 2016 в салона на филиал СВЕТИЛНИК на ДГ „Червената шапчица“ в кв. „Чародейка“, ул. „Тодор Икономов“. Инициативата е част от проект BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, който Община Русе изпълнява по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. В програмата на проекта са заложени разнообразни форми на неформално образование, изграждане на нови отношения между семейството и образователната система, повече занимания в природна среда с фокус към еко-образованието и здравословния начин на живот за децата от предучилищните групи на ДГ„Детелина“, ДГ„Снежанка“ ДГ„Звездица“, ДГ „Червената шапчица“, ДГ„Зора“, ДГ„Русалка“ и ДГ„Незабравка“ и техните семейства. Съвместно с родителите се създават комуникационни общности с активност в „Училище по взаимност“ – елемент от дейности за мотивиране на семействата от ромската общност да записват и водят децата си в детската градина, да върнат в детската занималня тези от тях, които са прекъснали да я посещават, както и да помагат за сближаване на децата, учителите и родителите.

Очаква се в коледния невъзмезден оказион да се включат над 500 родители, деца и педагози. Екипът за изпълнение на проект „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ информира, че събитието е отворено за всеки, който желае да подари нещо ново или добре съхранено без следи от употреба. Оказионът се организира за всички, които изпитват недостиг на средства да удовлетворят лични или основни за семейството потребности.        Инициативата„Подарявам“ отваря врати на 30 ноември от 16:00 до 18:00 часа и на 01 декември от 10:00 до 18:00 часа в залата за групова работа в ДГ "Червената шапчица", филиал "СВЕТИЛНИК" – гр.Русе, кв. "Чародейка", ул.“Тодор Икономов“.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/