Пропускане до съдържанието на страницата

Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

понеделник, 08 август 2022

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

 

ОБЩИНА РУСЕ

с адрес гр. Русе, п. код 7000, площад „Свобода” №6

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

„ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ДЕЦА ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ ПРИ БЛ. „ФАЗАН“, ЦГЧ, ГР. РУСЕ

Местоположение на инвестиционното предложение: Община Русе, гр. Русе, ПИ 63427.2.180, кв. 116, ЦГЧ по плана на гр. Русе.

собственост: Община Русе.

 

Инвестиционното предложение предвижда:

Обновяване на детска площадка, предвидена за деца от 0 до 3 г. Площадката се огражда с метална ограда с височина 1 м. с вход/изход.

За контакти: инж. Камен Кръстев – Старши инспектор в отдел ИИК, тел. 0876 274034.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” №20, п. к. 26 и в отдел „Екология” на Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/