Пропускане до съдържанието на страницата

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ШОГУН ЕООД

сряда, 14 юни 2023

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 96/2022 г.)

От

                                            

                                                ШОГУН ЕООД

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница за производство на закуски“ в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10 по КК и КР на град Русе.

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/