Пропускане до съдържанието на страницата

Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради вече подават документи към Община Русе за финансиране на енергийно и техническо обследване

сряда, 01 февруари 2023

      Първите документи от сдружение на собствениците бяха подадени в Община Русе във връзка със започналата кампания на администрацията за подпомагане на кандидатстващите за безвъзмездно саниране. Инициативата на кмета Пенчо Милков бе гласувана с мнозинство през декември на сесия на Общинския съвет. С нея бе взето решение Община Русе да осигури заемообразно средства в размер до един милион лева от собствения си бюджет за издаването на технически паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще кандидатстват по програмата.

     При одобрено проектно предложение предоставените средства ще се възстановяват от полученото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"(Процедурата) по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. В случай че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати на Община Русе в срок до 12 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране по процедурата.

      За финансирането ще бъдат одобрени сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на следните условия:

- собствениците на повече от 95% от идеални части от общите части на етажна собственост членуват в Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание

- сдружението на собствениците кандидатства по Процедурата с цяла сграда, а не с отделна блок-секция или група от блок-секции.

- 100 % от собствениците в етажната собственост са подписали Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти.

- сдружението на собствениците на многофамилни жилищни сгради предоставя в Община Русе оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на дейностите, посочени в т. 1 на настоящото решение.

     Инициативата ще открие възможност многофамилни сгради в града да бъдат обновени по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"(Процедурата) по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. До момента санираните жилища в Русе са 27.

     Припомняме, че Община Русе е една от малкото, които ще осигурят собствени средства за изготвяне на технически паспорти и архитектурни заснемания, както и ще проведат обследвания за енергийна ефективност, придружени от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация.

      Сдруженията на собствениците, желаещи да се включат в програмата, могат да посетят сайта на Община Русе, където ще получат подробна информация как да кандидатстват, както и служители за контакт. Сроковете за участие в кампанията ще бъдат оповестени допълнително.

Снимка: Милчо Йовчев

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/