Пропускане до съдържанието на страницата

Детска градина и училище в Русе ще се модернизират по Плана за възстановяване и устойчивост

вторник, 05 септември 2023

Две проектни предложения на Община Русе бяха одобрени за финансиране по процедура „Модернизация на образователна среда“ на Плана за възстановяване и устойчивост.

Малко над 4,2 млн. лв. ще бъдат инвестирани за прилагането на  мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в ОУ „Отец Паисий“ Русе и ДГ „Слънце“.

Проектът в училището включва основен ремонт на шестте сгради, в т.ч топлоизолация на стени и покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки за отопление и осветление, и изграждане на достъпна архитектурна среда. За децата ще се изгради и Център за природни науки, изследвания и иновации, който ще осигури приятна среда, стимулираща любознателността им.

Планираните дейности в ДГ „Слънце“ са за ремонт на централната сграда, в която се обучават 128 деца в пет възрастови групи и занимални. Както и в училището, тук също ще се внедрят необходимите мерки за повишаване на енергийна ефективност и в допълнение ще се изгради фотоволтаична централа за собствени нужди с инсталационна мощност 50,00 kWp и система за енергиен мониторинг. Подобрен ще бъде и достъпът на лица с увреждания до сградата и вътре в нея.

В следващите седмици предстои сключването на договорите за финансиране.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/