Номер: 2016-019

Публикувано на: 16.03.2016 г. | 17:06:40 ч.

Дейности във връзка с подготовка на проектно предложение за финансиране изграждането на компостираща инсталация по Процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 16.03.2016 г.| 17:06:40 ч. .doc/703.50 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 16.03.2016 г.| 17:23:59 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 16.03.2016 г.| 17:24:21 ч. ]

Протокол №1 от работата на Комисията

Качено на: 19.05.2016 г.| 14:03:28 ч. .pdf/146.15 KB ]

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществената поръчка

Качено на: 06.06.2016 г.| 09:57:49 ч. .docx/15.33 KB ]

Протокол №2 от работата на Комисията

Качено на: 10.06.2016 г.| 13:35:36 ч. .docx/38.48 KB ]

Протокол №3 от работата на Комисията

Качено на: 10.06.2016 г.| 13:35:36 ч. .pdf/90.50 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществената поръчка

Качено на: 10.06.2016 г.| 13:35:36 ч. .pdf/44.62 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие на основание чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП

Качено на: 12.07.2016 г.| 09:22:55 ч. .pdf/40.77 KB ]

Договор за изпълнение на обществената поръчка

Качено на: 14.07.2016 г.| 10:09:09 ч. .pdf/356.31 KB ]

Приложение 1. Техническа спецификация

Качено на: 14.07.2016 г.| 10:10:21 ч. .docx/28.03 KB ]

Приложение 2. Ценово предложение на Изпълнителя

Качено на: 14.07.2016 г.| 10:10:49 ч. .pdf/56.27 KB ]

Приложение 3. Техническо предложение на Изпълнителя - част 1

Качено на: 14.07.2016 г.| 10:12:25 ч. .pdf/19.10 MB ]

Приложение 3. Техническо предложение на Изпълнителя - част 2

Качено на: 14.07.2016 г.| 10:14:31 ч. .pdf/9.03 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd