Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-019

Публикувано на: 16.03.2016 г. | 17:06:40 ч.

Дейности във връзка с подготовка на проектно предложение за финансиране изграждането на компостираща инсталация по Процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 16.03.2016 г.| 17:06:40 ч. .doc/703.50 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 16.03.2016 г.| 17:23:59 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 16.03.2016 г.| 17:24:21 ч. ]

Протокол №1 от работата на Комисията

Качено на: 19.05.2016 г.| 14:03:28 ч. .pdf/146.15 KB ]

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществената поръчка

Качено на: 06.06.2016 г.| 09:57:49 ч. .docx/15.33 KB ]

Протокол №2 от работата на Комисията

Качено на: 10.06.2016 г.| 13:35:36 ч. .docx/38.48 KB ]

Протокол №3 от работата на Комисията

Качено на: 10.06.2016 г.| 13:35:36 ч. .pdf/90.50 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществената поръчка

Качено на: 10.06.2016 г.| 13:35:36 ч. .pdf/44.62 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие на основание чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП

Качено на: 12.07.2016 г.| 09:22:55 ч. .pdf/40.77 KB ]

Договор за изпълнение на обществената поръчка

Качено на: 14.07.2016 г.| 10:09:09 ч. .pdf/356.31 KB ]

Приложение 1. Техническа спецификация

Качено на: 14.07.2016 г.| 10:10:21 ч. .docx/28.03 KB ]

Приложение 2. Ценово предложение на Изпълнителя

Качено на: 14.07.2016 г.| 10:10:49 ч. .pdf/56.27 KB ]

Приложение 3. Техническо предложение на Изпълнителя - част 1

Качено на: 14.07.2016 г.| 10:12:25 ч. .pdf/19.10 MB ]

Приложение 3. Техническо предложение на Изпълнителя - част 2

Качено на: 14.07.2016 г.| 10:14:31 ч. .pdf/9.03 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/