Номер: 2015-031

Публикувано на: 28.04.2015 г. | 15:34:33 ч.

Доставка на дезинфектанти, почистващи, перилни препарати, на санитарни и битови материали за нуждите на Община Русе и второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни ЮЛ и не са възложители по ЗОП

Процедура: договаряне с обявление


Решение за откриване на процедура

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .pdf/162.26 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .pdf/575.44 KB ]

Документация за участие

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .docx/115.18 KB ]

Проект на договор

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:10:08 ч. .doc/54.00 KB ]

Приложение №1

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .xlsx/21.06 KB ]

Приложение №2

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .xlsx/15.40 KB ]

Образец №1

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .doc/51.50 KB ]

Образец №2

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .doc/62.00 KB ]

Образец №3

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .doc/66.50 KB ]

Образец №4

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .doc/43.50 KB ]

Образец №5

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .doc/36.00 KB ]

Образец №6

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .doc/39.00 KB ]

Образец №7

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .doc/48.00 KB ]

Образец №8

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .doc/36.00 KB ]

Образец №9

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .doc/51.00 KB ]

Образец №10

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .doc/49.50 KB ]

Образец №12

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .docx/16.68 KB ]

Образец №13

Качено на: 28.04.2015 г.| 16:00:12 ч. .docx/15.15 KB ]

Решение за промяна

Качено на: 11.05.2015 г.| 14:19:25 ч. ]

Документация за участие в съответствие с Решение за промяна № РД-01-1060 от 11.05.2015г.

Качено на: 11.05.2015 г.| 14:17:06 ч. .docx/117.84 KB ]

Проект на договор в съответствие с Решение за промяна № РД-01-1060 от 11.05.2015г.

Качено на: 11.05.2015 г.| 14:17:06 ч. .doc/55.50 KB ]

запитване

Качено на: 01.06.2015 г.| 17:52:32 ч. .pdf/19.24 KB ]

отговори на запитване 2015-031.материали.pdf

Качено на: 01.06.2015 г.| 17:52:32 ч. pdf/208.69 KB ]

Протокол от работата на комисията

Качено на: 30.07.2015 г.| 16:50:45 ч. .pdf/150.09 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници

Качено на: 30.07.2015 г.| 16:50:45 ч. .docx/18.36 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 07.08.2015 г.| 16:30:57 ч. .pdf/217.58 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 07.08.2015 г.| 16:30:57 ч. .doc/85.00 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранция за участие

Качено на: 25.08.2015 г.| 13:42:57 ч. .docx/14.60 KB ]

Решение на Кмета на Община Русе за определяне на изпълнител на обществената поръчка - втория класиран участник в процедурата

Качено на: 03.09.2015 г.| 15:42:47 ч. .pdf/34.08 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 18.09.2015 г.| 10:52:01 ч. .pdf/502.76 KB ]

Приложения към договор № ЗОП-48 от 18.09.2015г.

Качено на: 18.09.2015 г.| 10:52:01 ч. .pdf/377.77 KB ]

Информация за извършено плащане 1

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:19:28 ч. .xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2 2015-031.10..15_Perilni (1).xls

Качено на: 29.10.2015 г.| 16:26:51 ч. xls/33.50 KB ]

Информация за извършено плащане 3

Качено на: 30.10.2015 г.| 16:46:52 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 4 2015-031.10.2015.xls

Качено на: 05.11.2015 г.| 08:27:28 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 5

Качено на: 11.11.2015 г.| 15:43:18 ч. .xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 6

Качено на: 17.11.2015 г.| 14:20:58 ч. .xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 7

Качено на: 04.12.2015 г.| 14:07:23 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 8

Качено на: 04.12.2015 г.| 14:29:01 ч. .xls/29.50 KB ]

Информация за извършено плащане 9

Качено на: 17.12.2015 г.| 09:08:23 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 10

Качено на: 17.12.2015 г.| 09:13:45 ч. .xls/29.50 KB ]

Информация за извършено плащане 11

Качено на: 04.01.2016 г.| 13:15:06 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 12

Качено на: 04.01.2016 г.| 13:30:38 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 13 2015-031.12.2015.xls

Качено на: 04.01.2016 г.| 17:12:36 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 14 2015-031.12-31.12.2015.xlsx

Качено на: 08.01.2016 г.| 14:57:10 ч. xlsx/9.94 KB ]

Информация за извършено плащане 15 2015-031.12.2015.xls

Качено на: 08.01.2016 г.| 16:33:50 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 16

Качено на: 02.02.2016 г.| 10:42:53 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 17 2015-031.01.16.xls

Качено на: 08.02.2016 г.| 14:18:07 ч. xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 18

Качено на: 15.02.2016 г.| 11:27:41 ч. .xls/29.50 KB ]

Информация за извършено плащане 19

Качено на: 18.02.2016 г.| 16:51:34 ч. .xls/27.00 KB ]

Информация за извършено плащане 20

Качено на: 29.02.2016 г.| 15:16:37 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 21

Качено на: 18.03.2016 г.| 09:30:19 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 22

Качено на: 06.04.2016 г.| 13:35:54 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 23

Качено на: 07.04.2016 г.| 16:11:34 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане 24

Качено на: 05.05.2016 г.| 11:24:07 ч. .xls/29.50 KB ]

Информация за извършено плащане 25

Качено на: 12.05.2016 г.| 13:37:48 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане 26

Качено на: 13.05.2016 г.| 16:42:18 ч. .xls/29.50 KB ]

Информация за извършено плащане 27

Качено на: 01.06.2016 г.| 14:38:00 ч. .xls/33.50 KB ]

Информация за извършено плащане 28

Качено на: 22.06.2016 г.| 16:36:27 ч. .xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 29

Качено на: 08.07.2016 г.| 13:55:20 ч. .xls/46.50 KB ]

Информация за извършено плащане 30

Качено на: 08.07.2016 г.| 13:56:43 ч. .xls/70.50 KB ]

Информация за извършени плащания

Качено на: 15.07.2016 г.| 16:57:39 ч. .xls/69.00 KB ]

Информация за извършени плащания

Качено на: 15.07.2016 г.| 17:10:16 ч. .xlsx/21.88 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/