Номер: 2015-096

Публикувано на: 16.12.2015 г. | 10:14:45 ч.

Доставка на горива за нуждите на Община Русе, както следва: Дизелово гориво за нуждите на автопарка на общинско предприятие „Комунални дейности“ ; Доставка на дизелово гориво за отопление, маркиран-червен за нуждите на ДВД „Приста“

Процедура: договаряне с обявление


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 16.12.2015 г.| 11:02:17 ч. ]

Борсов договор № 718

Качено на: 05.01.2016 г.| 15:20:49 ч. .pdf/224.26 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd