Номер: 2015-039

Публикувано на: 25.05.2015 г. | 16:21:16 ч.

Доставка на храна за кучета и котки в отдел „Приют за безстопанствени животни“ при ОП „Комунални дейности

Процедура: договаряне с обявление


Документация за участие в процедурата

Качено на: 25.05.2015 г.| 16:21:16 ч. .docx/109.54 KB ]

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 25.05.2015 г.| 16:23:01 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 25.05.2015 г.| 16:23:01 ч. ]

Протокол № 1 от заседание на комисията

Качено на: 23.07.2015 г.| 17:39:36 ч. .pdf/219.53 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти

Качено на: 11.08.2015 г.| 15:49:51 ч. .docx/16.38 KB ]

Протокол №2 от заседание на комисията

Качено на: 18.09.2015 г.| 17:19:34 ч. .pdf/68.60 KB ]

Протокол № 3 от заседание на комисията

Качено на: 18.09.2015 г.| 17:19:34 ч. .pdf/74.04 KB ]

Протокол № 4 от заседание на комисията

Качено на: 18.09.2015 г.| 17:19:34 ч. .pdf/146.46 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 18.09.2015 г.| 17:19:35 ч. .pdf/63.70 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 27.10.2015 г.| 15:47:49 ч. .pdf/1.11 MB ]

Информация за освободени гаранции за участие в процедурата на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 2015-039.10.pdf

Качено на: 27.10.2015 г.| 15:47:49 ч. pdf/12.23 KB ]

Информация за освободени гаранции за участие в процедурата на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 2015-039.10.pdf

Качено на: 27.10.2015 г.| 15:47:49 ч. pdf/11.92 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-039.12.15 kucheta.xls

Качено на: 16.12.2015 г.| 15:52:46 ч. xls/30.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-039.03.16.xls

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:01:28 ч. xls/29.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-039.05.16.xls

Качено на: 09.06.2016 г.| 16:44:22 ч. xls/29.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-039.06.16.xls

Качено на: 01.07.2016 г.| 17:20:43 ч. xls/29.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/