Номер: 2015-060

Публикувано на: 12.08.2015 г. | 16:48:05 ч.

Доставка на хранителни продукти за ДСП, Домове за стари хора, СП Обществена трапезария, Детска ясла Ново село, ДМК, проект

Процедура: договаряне с обявление


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 12.08.2015 г.| 16:53:13 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 12.08.2015 г.| 16:53:13 ч. ]

Документация за участие в процедурата

Качено на: 12.08.2015 г.| 16:53:13 ч. .doc/505.50 KB ]

Приложения по групи храни от №1 до №15 2015-060. 1-15.xls

Качено на: 12.08.2015 г.| 17:01:20 ч. xls/135.00 KB ]

Отговор на отправено запитване

Качено на: 08.09.2015 г.| 16:02:59 ч. .pdf/94.05 KB ]

Отговор на отправено запитване

Качено на: 11.09.2015 г.| 16:55:24 ч. .pdf/142.38 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 09.10.2015 г.| 15:26:27 ч. .docx/83.80 KB ]

Протокол от работата на комисията

Качено на: 21.10.2015 г.| 15:46:18 ч. .pdf/234.94 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 05.11.2015 г.| 15:48:58 ч. .pdf/151.99 KB ]

Протокол от работата на комисията

Качено на: 05.11.2015 г.| 15:48:58 ч. .pdf/373.37 KB ]

Решение за прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка 1

Качено на: 05.11.2015 г.| 15:48:58 ч. ]

Решение за прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка 2

Качено на: 05.11.2015 г.| 15:48:58 ч. ]

Решение за прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка 3

Качено на: 05.11.2015 г.| 15:48:58 ч. ]

Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранции за участие

Качено на: 24.11.2015 г.| 10:57:42 ч. .doc/53.00 KB ]

Освобождаване на гаранции за участие на основание чл.62, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 12.12.2015 г.| 09:49:46 ч. .pdf/53.85 KB ]

Освобождаване на гаранции за участие на основание чл.62, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Качено на: 04.01.2016 г.| 17:06:56 ч. .pdf/61.00 KB ]

Договори доставки: Обособена позиция №1; Обособена позиция №2; Обособена позиция №4;

Качено на: 05.01.2016 г.| 11:29:29 ч. .pdf/725.00 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 05.01.2016 г.| 16:31:23 ч. ]

Решение за класиране на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за обществени поръчки

Качено на: 29.01.2016 г.| 13:21:44 ч. .pdf/36.99 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител за Обособена позиция №10

Качено на: 25.02.2016 г.| 14:54:11 ч. .doc/69.50 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка: Обособена позиция №15

Качено на: 01.03.2016 г.| 10:34:49 ч. .pdf/307.55 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 10.03.2016 г.| 13:53:15 ч. .xls/40.00 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №10

Качено на: 17.03.2016 г.| 08:15:46 ч. .pdf/245.07 KB ]

Освобождаване на гаранции за участие на основание чл.62, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Качено на: 17.03.2016 г.| 08:29:17 ч. .doc/55.50 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 28.03.2016 г.| 16:31:22 ч. .xls/40.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2

Качено на: 05.05.2016 г.| 11:42:00 ч. .xls/40.00 KB ]

Информация за извършено плащане 3

Качено на: 03.06.2016 г.| 17:02:01 ч. .xls/40.50 KB ]

Информация за извършени плащания

Качено на: 06.06.2016 г.| 16:54:33 ч. .rar/30.04 KB ]

Информация за извършени плащания

Качено на: 08.07.2016 г.| 13:58:15 ч. .xls/38.50 KB ]

Информация за извършени плащания

Качено на: 15.07.2016 г.| 17:07:17 ч. .xlsx/22.16 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/