Номер: 2015-080

Публикувано на: 01.10.2015 г. | 16:20:02 ч.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе по обособени позиции.

Процедура: договаряне с обявление

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе по обособени позиции:

1.   Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица.

2.   Доставка на оригинални и зареждане с тонер на касети за лазерни принтери, мултифункционални устройства и копирни машини, ленти за матрични принтери и глави за мастилено- струйни принтери”.

Съгласно  разпоредбите на чл. 16г. от ЗОП, Възложителят обявява, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като предмета на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Документация за участие в процедурата

Качено на: 01.10.2015 г.| 16:58:58 ч. .docx/175.79 KB ]

Приложение № 1 – списък на канцеларските материали, които са включени в предмета на поръчката по обособена позиция № 1

Качено на: 01.10.2015 г.| 16:58:58 ч. .xlsx/34.27 KB ]

Приложение № 2

Качено на: 01.10.2015 г.| 16:59:48 ч. .xlsx/24.38 KB ]

Приложение № 3 – приложението е необходимо за изготвяне на ценово предложение по обособена позиция № 1

Качено на: 01.10.2015 г.| 17:01:41 ч. .xls/95.00 KB ]

Приложение № 4 – приложението е необходимо за изготвяне на ценово предложение по обособена позиция № 2

Качено на: 01.10.2015 г.| 17:02:31 ч. .xlsx/34.26 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 01.10.2015 г.| 17:04:01 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 01.10.2015 г.| 17:04:01 ч. ]

Отговор на постъпило писмено запитване

Качено на: 13.10.2015 г.| 17:14:08 ч. .docx/15.60 KB ]

Отговор на постъпило писмено запитване

Качено на: 12.10.2015 г.| 15:23:46 ч. .pdf/97.20 KB ]

Решение за прекратяване на процедура

Качено на: 23.10.2015 г.| 15:53:17 ч. ]

Информация за извършено плащане 2015-080.04.2016.xls

Качено на: 30.05.2016 г.| 11:09:34 ч. xls/33.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-080.05.16.xls

Качено на: 30.05.2016 г.| 11:09:34 ч. xls/29.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd