Номер: 2015-095

Публикувано на: 02.12.2015 г. | 16:14:57 ч.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе по обособени позиции

Процедура: договаряне с обявление

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе по обособени позиции:

1.      Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица – приложение № 1.

2.      Доставка на канцеларски материали и ленти за матрични принтери за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания – приложение №2-А и приложение № 2-Б;

3.      Доставка на оригинални и зареждане с тонер на касети за лазерни принтери, мултифункционални устройства, копирни машини и глави за мастилено-струйни принтери – приложение №3 .“

Ориентировъчните количества  на доставките за срока на изпълнение на поръчката и технически изисквания към стоките се съдържат в приложенията към документацията.

Съгласно  разпоредбите на чл. 16г., ал. 2 от ЗОП, когато част от предмета на обществената поръчка е включена в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, възложителят е длъжен да я отдели в една или в няколко обособени позиции, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали и ленти за матрични принтери за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания" от настоящата обществена поръчка е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 02.12.2015 г.| 17:01:05 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 02.12.2015 г.| 17:01:05 ч. ]

Документация за участие в процедурата

Качено на: 02.12.2015 г.| 17:01:05 ч. .docx/198.67 KB ]

Приложения

Качено на: 02.12.2015 г.| 17:01:05 ч. .rar/71.39 KB ]

Отговор на постъпило писмено запитване 2015-095.docx.pdf

Качено на: 07.12.2015 г.| 17:35:01 ч. pdf/96.32 KB ]

Разяснение по постъпило писмено запитване

Качено на: 10.12.2015 г.| 16:33:54 ч. .pdf/106.70 KB ]

Разяснение по постъпило писмено запитване

Качено на: 29.12.2015 г.| 17:41:34 ч. .docx/18.92 KB ]

Спецификация от производител във връзка с разяснение от 29.12.2015г.

Качено на: 29.12.2015 г.| 17:41:34 ч. .pdf/136.48 KB ]

Протокол № 1 от заседание на комисията

Качено на: 14.01.2016 г.| 17:24:38 ч. .docx/31.00 KB ]

Съобщение за отваряне и оповествяване на ценови предложения

Качено на: 27.01.2016 г.| 15:49:14 ч. .pdf/161.80 KB ]

Протокол №2 от заседание на комисията

Качено на: 05.02.2016 г.| 14:40:55 ч. .docx/28.15 KB ]

Протокол № 3 от заседание на комисията

Качено на: 05.02.2016 г.| 14:40:55 ч. .docx/26.40 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 05.02.2016 г.| 14:40:55 ч. .pdf/110.15 KB ]

Информация за освобождаване гаранция за участие

Качено на: 23.02.2016 г.| 09:48:31 ч. .pdf/83.98 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №3

Качено на: 26.02.2016 г.| 10:14:17 ч. .pdf/343.88 KB ]

Приложение - Задание

Качено на: 26.02.2016 г.| 10:14:55 ч. .pdf/452.58 KB ]

Приложение - Техническо предложение

Качено на: 26.02.2016 г.| 10:15:32 ч. .pdf/64.17 KB ]

Приложение - Ценово предложение

Качено на: 26.02.2016 г.| 10:15:54 ч. .pdf/531.62 KB ]

Приложение №3 - консумативи за принтери

Качено на: 26.02.2016 г.| 10:17:02 ч. .xls/95.00 KB ]

Приложение - Списък второстепенни разпоредители

Качено на: 26.02.2016 г.| 10:17:40 ч. .xls/36.50 KB ]

Информация за освобождаване гаранции за участие

Качено на: 26.02.2016 г.| 10:18:56 ч. .pdf/77.09 KB ]

Сключен договор по обособена позиция № 2

Качено на: 02.03.2016 г.| 12:13:14 ч. ]

Сключен договор по обособена позиция № 1

Качено на: 02.03.2016 г.| 12:13:14 ч. ]

Информация за освободена гаранция за участие

Качено на: 02.03.2016 г.| 12:24:38 ч. .pdf/25.91 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:00:29 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:00:29 ч. .xls/64.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-095.03.16.xls

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:00:29 ч. xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-095.03.2016.xls

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:00:29 ч. xls/33.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-095.03.- 31.03.2016г.).xls

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:00:29 ч. xls/33.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-095.03.2016.xls

Качено на: 07.04.2016 г.| 17:00:29 ч. xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-095.04.16.xls

Качено на: 03.05.2016 г.| 11:26:19 ч. xls/29.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-095.04.16.xls

Качено на: 03.05.2016 г.| 11:26:19 ч. xls/32.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-095.04.16.xls

Качено на: 03.05.2016 г.| 11:26:19 ч. xls/29.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-095.05.- 31.05.2016г.).xls

Качено на: 09.06.2016 г.| 16:43:08 ч. xls/33.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-095.05.16.xls

Качено на: 09.06.2016 г.| 16:43:08 ч. xls/29.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-095.06.2016.xls

Качено на: 01.07.2016 г.| 17:19:58 ч. xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-095.06.16.xls

Качено на: 01.07.2016 г.| 17:19:58 ч. xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 01.07.2016 г.| 17:19:58 ч. .xls/91.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-095.06.2016.xls

Качено на: 01.07.2016 г.| 17:19:58 ч. xls/32.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd