Номер: 2015-032

Публикувано на: 05.05.2015 г. | 10:56:41 ч.

,,Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции за Община Русе и за всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица и не са възложители по ЗОП``

Процедура: договаряне с обявление

техническа спецификация

Качено на: 05.05.2015 г.| 10:56:41 ч. .pdf/443.14 KB ]

документация за участие

Качено на: 05.05.2015 г.| 10:56:41 ч. .pdf/734.01 KB ]

образци

Качено на: 05.05.2015 г.| 10:56:41 ч. .rar/172.20 KB ]

решение

Качено на: 05.05.2015 г.| 11:01:00 ч. ]

обявление

Качено на: 05.05.2015 г.| 11:01:00 ч. ]

отговор на запитване

Качено на: 22.05.2015 г.| 16:56:28 ч. .pdf/30.50 KB ]

съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения

Качено на: 30.06.2015 г.| 14:33:35 ч. .pdf/123.35 KB ]

съобщение за промяна на мястото на отваряне на ценовите предложения

Качено на: 03.07.2015 г.| 17:22:54 ч. .pdf/122.74 KB ]

протокол 1

Качено на: 03.07.2015 г.| 17:29:11 ч. .pdf/109.20 KB ]

протокол 2

Качено на: 20.07.2015 г.| 17:21:59 ч. .pdf/52.96 KB ]

протокол 3

Качено на: 20.07.2015 г.| 17:21:59 ч. .pdf/73.24 KB ]

решение за класиране

Качено на: 20.07.2015 г.| 17:21:59 ч. .pdf/107.43 KB ]

решение за прекратяване на позиция 16

Качено на: 14.08.2015 г.| 10:54:22 ч. ]

информация за възстановени гаранции за участие

Качено на: 17.08.2015 г.| 17:38:25 ч. .doc/28.50 KB ]

договор и приложения позиция 14

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:55:18 ч. .pdf/405.21 KB ]

договор и приложения позиция 13

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:55:18 ч. .pdf/467.71 KB ]

договор и приложения позиция 12

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:55:18 ч. .pdf/509.66 KB ]

договор и приложения позиция 11

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:55:18 ч. .pdf/533.98 KB ]

договор и приложения позиция 10

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:55:18 ч. .pdf/515.11 KB ]

договор и приложения позиция 9

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:52:55 ч. .pdf/365.21 KB ]

договор и приложения позиция 8

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:52:55 ч. .pdf/401.50 KB ]

договор и приложения позиция 7

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:52:55 ч. .pdf/372.13 KB ]

договор и приложения позиция 6

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:52:55 ч. .pdf/413.98 KB ]

договор и приложения позиция 5

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:52:55 ч. .pdf/461.93 KB ]

договор и приложения позиция 4

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:51:24 ч. .pdf/406.22 KB ]

договор и приложения позиция 3

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:51:24 ч. .pdf/446.17 KB ]

договор и приложения позиция 2

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:51:24 ч. .pdf/439.64 KB ]

договор и приложения позиция 1

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:48:10 ч. .pdf/438.83 KB ]

договор и приложения позиция 15

Качено на: 24.08.2015 г.| 13:55:18 ч. .pdf/629.83 KB ]

информация за извършено плащане 1

Качено на: 28.08.2015 г.| 16:16:56 ч. .xls/29.50 KB ]

информация за извършено плащане 2

Качено на: 28.08.2015 г.| 16:16:56 ч. .xls/28.50 KB ]

информация за извършено плащане 3

Качено на: 28.08.2015 г.| 16:16:56 ч. .xls/30.50 KB ]

информация за извършено плащане 4

Качено на: 28.08.2015 г.| 16:16:56 ч. .xls/28.00 KB ]

информация за извършено плащане 5

Качено на: 12.09.2015 г.| 12:14:45 ч. .xls/30.50 KB ]

информация за изпълнен договор позиция 1

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:32:09 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 2

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:33:01 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 3

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:33:42 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 4

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:34:34 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 5

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:35:22 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 6

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:36:28 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 7

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:37:03 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 9

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:37:45 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 10

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:38:43 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 11

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:39:17 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 12

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:40:01 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 13

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:41:38 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 14

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:43:17 ч. ]

информация за извършено плащане 6 2015-032.08.2015.xls

Качено на: 15.09.2015 г.| 11:53:45 ч. xls/36.50 KB ]

информация за извършено плащане 7 2015-032.09.15.xls

Качено на: 15.09.2015 г.| 11:53:45 ч. xls/29.00 KB ]

информация за извършено плащане 8 2015-032.08 - 31.08.2015г. .xlsx

Качено на: 15.09.2015 г.| 11:53:45 ч. xlsx/10.52 KB ]

информация за изпълнен договор позиция 8

Качено на: 16.09.2015 г.| 09:50:47 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 15

Качено на: 16.09.2015 г.| 09:50:47 ч. ]

информация за извършено плащане 9 2015-032.09.2015.xls

Качено на: 02.10.2015 г.| 15:13:00 ч. xls/32.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd