Номер: 2016-007

Публикувано на: 10.02.2016 г. | 15:57:37 ч.

„Доставка на кошчета за отпадъци за поддържане чистотата на обществените места - улици, тротоари, спирки на градския транспорт, местостоянки на таксита,пешеходни зони, паркове, градини и междублокови пространства в град Русе“

Процедура: договаряне с обявление

образци и приложения

Качено на: 10.02.2016 г.| 16:00:55 ч. .rar/156.57 KB ]

документация, указания за подготовка на офертата, методика за оценка

Качено на: 10.02.2016 г.| 16:01:56 ч. .pdf/602.17 KB ]

решение

Качено на: 10.02.2016 г.| 16:02:52 ч. ]

обявление

Качено на: 10.02.2016 г.| 16:02:52 ч. ]

отговор на запитване

Качено на: 16.02.2016 г.| 15:38:56 ч. .pdf/22.62 KB ]

съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения

Качено на: 17.03.2016 г.| 16:27:38 ч. .doc/36.50 KB ]

протокол 1

Качено на: 07.04.2016 г.| 14:40:23 ч. .pdf/58.71 KB ]

протокол 2

Качено на: 07.04.2016 г.| 14:40:42 ч. .pdf/58.39 KB ]

решение за класиране

Качено на: 07.04.2016 г.| 14:41:01 ч. .pdf/24.09 KB ]

договор с приложения

Качено на: 27.05.2016 г.| 17:08:25 ч. .pdf/310.16 KB ]

информация възстановени гаранции за участие

Качено на: 30.05.2016 г.| 13:33:05 ч. .doc/55.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd