Номер: 2015-048

Публикувано на: 19.06.2015 г. | 10:00:49 ч.

Доставка на механизация по обособени позиции: позиция 1 - Трактор с преден силоотводен вал /втора употреба/; позиция 2 – Трактор с прикачен инвентар ремарке и гребло за сняг /втора употреба/; позиция 3 – Камион /втора употреба/; позиция 4 – Шредер /нов/.

Процедура: договаряне с обявление

документация за участие

Качено на: 19.06.2015 г.| 10:00:49 ч. .pdf/594.19 KB ]

образци

Качено на: 19.06.2015 г.| 10:00:49 ч. .rar/169.56 KB ]

техническа спецификация

Качено на: 19.06.2015 г.| 10:00:49 ч. .pdf/127.67 KB ]

решение

Качено на: 19.06.2015 г.| 10:40:27 ч. ]

обявление

Качено на: 19.06.2015 г.| 10:40:27 ч. ]

съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения

Качено на: 13.08.2015 г.| 15:56:56 ч. .pdf/122.17 KB ]

съобщение - допусната техническа грешка в съобщението за отваряне и оповестяване на ценовите предложения

Качено на: 14.08.2015 г.| 11:01:12 ч. .doc/21.50 KB ]

протокол 1

Качено на: 18.08.2015 г.| 08:50:13 ч. .pdf/108.47 KB ]

протокол 2

Качено на: 21.08.2015 г.| 11:28:50 ч. .pdf/122.54 KB ]

решение за класиране

Качено на: 21.08.2015 г.| 11:28:50 ч. .pdf/33.70 KB ]

договор и приложения позиция 3

Качено на: 31.08.2015 г.| 16:20:51 ч. .pdf/1.44 MB ]

информация за възстановена гаранция за участие поз 3

Качено на: 01.09.2015 г.| 11:09:59 ч. .doc/27.50 KB ]

договор и приложения позиция 1

Качено на: 07.09.2015 г.| 11:33:35 ч. .pdf/1.06 MB ]

договор и приложения позиция 2

Качено на: 07.09.2015 г.| 11:33:35 ч. .pdf/1.06 MB ]

информация възстановена гаранция за участие в позиции № 1 и 2

Качено на: 08.09.2015 г.| 10:29:39 ч. .doc/27.50 KB ]

информация за възстановена гаранция за изпълнение позиция 3

Качено на: 11.09.2015 г.| 09:38:20 ч. .doc/27.50 KB ]

информация за изпълнен договор позиция 3

Качено на: 11.09.2015 г.| 15:42:55 ч. .pdf/102.26 KB ]

договор и приложения позиция 4

Качено на: 23.09.2015 г.| 11:59:27 ч. .pdf/1.24 MB ]

информация възстановена гаранция за участие в позиция № 4

Качено на: 24.09.2015 г.| 13:29:40 ч. .doc/27.50 KB ]

справка плащане 2015-048.09.201512.xls

Качено на: 06.10.2015 г.| 13:43:36 ч. xls/31.50 KB ]

информация за възстановени гаранции за изпълнение на позиции 1 и 2

Качено на: 07.10.2015 г.| 09:51:48 ч. .doc/28.00 KB ]

справка плащане 2015-048.09.2015.xls

Качено на: 02.10.2015 г.| 15:03:29 ч. xls/32.00 KB ]

справка плащане 2015-048.09.20151.xls

Качено на: 02.10.2015 г.| 15:08:24 ч. xls/31.50 KB ]

информация за изпълнен договор позиция 1

Качено на: 07.10.2015 г.| 09:52:39 ч. ]

информация за изпълнен договор позиция 2

Качено на: 07.10.2015 г.| 09:53:20 ч. ]

справка плащане 2015-048.10.2015.xls

Качено на: 22.10.2015 г.| 09:51:53 ч. xls/32.00 KB ]

справка плащане 2015-048.11.2015.xls

Качено на: 16.11.2015 г.| 11:40:28 ч. xls/31.50 KB ]

информация за възстановена гаранция за изпълнение позиция 4

Качено на: 19.11.2015 г.| 10:10:15 ч. .doc/27.00 KB ]

информация за изпълнен договор позиция 4

Качено на: 24.11.2015 г.| 14:09:07 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/