Номер: 2015-081

Публикувано на: 02.10.2015 г. | 10:22:20 ч.

„Доставка на оборудване по две обособени позиции” в изпълнение на Договор №Д03-533/24.09.2014г. за безвъзмездна финансова помощ за проект №BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучени

Процедура: договаряне с обявление


образци

Качено на: 02.10.2015 г.| 10:22:20 ч. .rar/638.81 KB ]

документация за участие

Качено на: 02.10.2015 г.| 10:22:20 ч. .docx/112.99 KB ]

техническа спецификация

Качено на: 02.10.2015 г.| 10:22:20 ч. .pdf/286.39 KB ]

решение

Качено на: 02.10.2015 г.| 10:26:41 ч. ]

обявление

Качено на: 02.10.2015 г.| 10:27:08 ч. ]

съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения

Качено на: 10.11.2015 г.| 16:28:05 ч. .pdf/127.47 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 02.12.2015 г.| 10:16:31 ч. .pdf/130.59 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 02.12.2015 г.| 10:16:55 ч. .pdf/270.84 KB ]

информация за възстановени гаранции за участие

Качено на: 18.12.2015 г.| 15:02:05 ч. .doc/57.50 KB ]

договор и приложения позиция 1

Качено на: 30.12.2015 г.| 12:13:05 ч. .pdf/353.28 KB ]

договор и приложения позиция 2

Качено на: 15.01.2016 г.| 09:57:27 ч. .pdf/462.32 KB ]

информация възстановени гаранции за участие 2

Качено на: 20.01.2016 г.| 11:14:08 ч. .doc/55.00 KB ]

справка плащане позиция 1

Качено на: 27.01.2016 г.| 10:06:23 ч. .xls/32.00 KB ]

справка плащане позиция 2 2015-081.01.2016 Г..xls

Качено на: 23.02.2016 г.| 11:49:43 ч. xls/31.00 KB ]

информация за възстановена гаранция за изпълнение позиция 2

Качено на: 24.02.2016 г.| 09:07:16 ч. .doc/54.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd