Номер: 2015-044

Публикувано на: 04.06.2015 г. | 15:32:13 ч.

Доставка на помпена станция с дизелов помпен агрегат

Процедура: договаряне с обявление

Пряк път към публична покана №9042501 в РОП на АОП

Качено на: 04.06.2015 г.| 15:49:46 ч. ]

Представяне на участника - образец

Качено на: 04.06.2015 г.| 15:49:46 ч. .docx/16.80 KB ]

Ценово предложение - образец

Качено на: 04.06.2015 г.| 15:49:46 ч. .docx/15.69 KB ]

Предложение за изпълнение на поръчката - образец

Качено на: 04.06.2015 г.| 15:49:46 ч. .docx/17.83 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 04.06.2015 г.| 15:49:46 ч. .docx/17.41 KB ]

Проект на договор

Качено на: 04.06.2015 г.| 15:53:14 ч. .docx/25.55 KB ]

Протокол от заседание на комисията 2015-044.docx.pdf

Качено на: 25.06.2015 г.| 15:05:58 ч. pdf/46.86 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-044.07.2015-1.xls

Качено на: 20.07.2015 г.| 11:50:32 ч. xls/34.50 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения.

Качено на: 29.07.2015 г.| 11:01:20 ч. .pdf/1.53 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/