Номер: 2016-011

Публикувано на: 19.02.2016 г. | 09:57:02 ч.

Доставка на предпазни средства, работно и униформено облекло за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие в обществената поръчка

Качено на: 19.02.2016 г.| 10:54:13 ч. .doc/682.50 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 19.02.2016 г.| 10:54:42 ч. .docx/721.65 KB ]

Приложения от №1 до №17

Качено на: 19.02.2016 г.| 10:55:12 ч. .docx/765.91 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 19.02.2016 г.| 11:24:01 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 19.02.2016 г.| 11:24:27 ч. ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 22.03.2016 г.| 09:49:10 ч. .pdf/166.02 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 22.03.2016 г.| 09:49:23 ч. .doc/35.00 KB ]

Протокол № 2 от работата на Комисията

Качено на: 31.03.2016 г.| 13:36:09 ч. .pdf/93.85 KB ]

Решение за класиране

Качено на: 31.03.2016 г.| 13:36:21 ч. .pdf/42.37 KB ]

Сключен договор

Качено на: 27.04.2016 г.| 10:57:33 ч. .pdf/490.44 KB ]

Приложение - Техническо предложение

Качено на: 27.04.2016 г.| 10:57:54 ч. .pdf/81.23 KB ]

Приложение - Ценово предложение - 1

Качено на: 27.04.2016 г.| 10:58:28 ч. .pdf/4.62 MB ]

Приложение - Ценово предложение - 2

Качено на: 27.04.2016 г.| 10:58:42 ч. .pdf/6.18 MB ]

Приложение - Ценово предложение - 2

Качено на: 27.04.2016 г.| 10:58:44 ч. .pdf/6.18 MB ]

Приложение - Ценово предложение - 3

Качено на: 27.04.2016 г.| 10:59:00 ч. .pdf/3.59 MB ]

Приложение - Ценово предложение - 4

Качено на: 27.04.2016 г.| 10:59:15 ч. .pdf/5.80 MB ]

Информация за извършено плащане - 1

Качено на: 05.07.2016 г.| 13:44:49 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 2 2016-011.07-31.07.2016.xls

Качено на: 02.08.2016 г.| 08:29:46 ч. xls/31.50 KB ]

Информация за извършени плащания - 3 2016-011.08.16.xls

Качено на: 12.08.2016 г.| 15:10:25 ч. xls/29.50 KB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Качено на: 08.06.2018 г.| 16:48:59 ч. .pdf/64.22 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd