Номер: 2015-053

Публикувано на: 16.07.2015 г. | 09:50:19 ч.

Доставка на съдове и прибори за хранене за еднократна употреба за Домашен социален патронаж /ДСП/, Социално предприятие обществена трапезария /СПОТ/ и Детска млечна кухня /ДМК/

Процедура: договаряне с обявление


Решение за откриване на процедура

Качено на: 16.07.2015 г.| 10:23:24 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 16.07.2015 г.| 10:23:24 ч. ]

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 16.07.2015 г.| 10:23:24 ч. .docx/195.34 KB ]

Приложение №1

Качено на: 16.07.2015 г.| 10:23:24 ч. .xls/29.00 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 16.07.2015 г.| 10:23:24 ч. .docx/22.52 KB ]

Регламент (ЕС) на Комисията

Качено на: 16.07.2015 г.| 10:28:12 ч. .docx/14.70 KB ]

Отговор на постъпило писмено запитване

Качено на: 27.07.2015 г.| 15:30:29 ч. .pdf/104.93 KB ]

Приложение № 1 - коригирано

Качено на: 27.07.2015 г.| 15:30:29 ч. .pdf/25.33 KB ]

Приложение №1 - кор.

Качено на: 28.07.2015 г.| 11:36:15 ч. .xls/29.50 KB ]

Отговор на отправено запитване

Качено на: 31.07.2015 г.| 13:59:31 ч. .pdf/61.35 KB ]

Разяснение по постъпило писмено запитване

Качено на: 14.08.2015 г.| 10:23:44 ч. .pdf/121.73 KB ]

Протоколи от работата на Комисията

Качено на: 09.09.2015 г.| 09:37:14 ч. .pdf/425.76 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 15.09.2015 г.| 13:19:12 ч. .doc/27.00 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 09.10.2015 г.| 09:43:48 ч. .pdf/336.86 KB ]

Решение за класиране

Качено на: 09.10.2015 г.| 09:43:49 ч. .pdf/107.83 KB ]

Информация за освобождаване на гаранции за участие

Качено на: 26.10.2015 г.| 13:39:00 ч. .pdf/36.33 KB ]

Сключен договор и приложения към него

Качено на: 02.11.2015 г.| 11:51:47 ч. .pdf/532.54 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 04.01.2016 г.| 09:49:54 ч. .xls/37.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 2

Качено на: 14.01.2016 г.| 16:07:31 ч. .xls/37.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 3

Качено на: 10.03.2016 г.| 13:52:37 ч. .xls/37.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/