Номер: 2015-043

Публикувано на: 02.06.2015 г. | 16:41:19 ч.

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на средно напрежение 20 kV за захранване на обекти, собственост на Община Русе

Процедура: договаряне с обявление


Документация за участие в процедурата

Качено на: 02.06.2015 г.| 16:41:19 ч. .docx/110.51 KB ]

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 02.06.2015 г.| 16:50:35 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 02.06.2015 г.| 16:50:35 ч. ]

Приложение № 1 - Консумация на електрическа енергия

Качено на: 02.06.2015 г.| 16:53:03 ч. .pdf/8.91 KB ]

Протокол № 1 от заседание на комисията

Качено на: 27.07.2015 г.| 15:31:50 ч. .pdf/124.79 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 04.09.2015 г.| 16:24:11 ч. .doc/29.50 KB ]

Протокол № 4 от заседание на комисията

Качено на: 29.09.2015 г.| 08:40:09 ч. .pdf/90.63 KB ]

Протокол № 3 от заседание на комисията

Качено на: 29.09.2015 г.| 08:40:09 ч. .pdf/195.61 KB ]

Протокол №2 от заседание на комисията

Качено на: 29.09.2015 г.| 08:40:09 ч. .pdf/86.30 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 28.09.2015 г.| 16:25:14 ч. .pdf/56.99 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 29.09.2015 г.| 08:40:09 ч. .pdf/56.99 KB ]

Информация за освободени гаранции за участие в процедурата на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 - 16.10.2015 2015-043.10.pdf

Качено на: 16.11.2015 г.| 10:16:22 ч. pdf/12.53 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 16.11.2015 г.| 10:16:22 ч. .pdf/889.25 KB ]

Информация за освободени гаранции за участие в процедурата на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 - 09.11.2015 2015-043.11.pdf

Качено на: 16.11.2015 г.| 10:16:22 ч. pdf/14.30 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-043.01.2016.xls

Качено на: 03.02.2016 г.| 10:47:42 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-043.03.2016.xls

Качено на: 21.03.2016 г.| 17:15:07 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-043.05.2016.xls

Качено на: 30.05.2016 г.| 11:09:01 ч. xls/32.00 KB ]

Обявление за приключване на договор 2015-043. energiq 2015.pdf

Качено на: 26.02.2018 г.| 16:50:21 ч. pdf/138.14 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/