Номер: 2015-070

Публикувано на: 08.09.2015 г. | 13:30:33 ч.

Избор на изпълнител за изготвяне на анализ „Разходи-ползи“ за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България 2014-2020г.”, по пет обособени позиции

Процедура: договаряне с обявление

Документация и образци на документи

Качено на: 08.09.2015 г.| 13:30:33 ч. .docx/96.26 KB ]

Публична покана

Качено на: 08.09.2015 г.| 13:30:58 ч. ]

Протокол на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП

Качено на: 24.09.2015 г.| 10:15:55 ч. .pdf/806.88 KB ]

Съобщение относно прекратяване на публичната покана

Качено на: 29.09.2015 г.| 09:06:18 ч. .pdf/98.56 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd