Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-025

Публикувано на: 28.03.2016 г. | 17:10:26 ч.

Избор на изпълнител за извършване на прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в Община Русе

Процедура: договаряне с обявление

Предметът на поръчката включва: Изготвяне на Подробно прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в град Русе със следните основни компоненти: 1.1. Проучване, изследване и избор на обекти за обособяване на обществени зони за отдих в крайбрежната зона по поречието на р. Дунав чрез рехабилитация, облагородяване, устройване и всички други дейности свързани с това; 1.2. Изследване необходимостта от изграждане на пешеходни връзки с цел улесняване движението на пешеходците и осигуряване на тяхната безопасност на пътя; 1.3. Изследване и избор на обекти попадащи в зони с висока обществена функционалност и зони с преобладаващо социален характер включени в ИПГВР на гр. Русе, които да бъдат пригодени за лесно и безопасно преминаване на пешеходци 1.4. Идентифициране на подходящи участъци за вело алеи, пешеходни алеи и зони за паркиране с цел опазване на околната среда чрез намаляване трафика на коли и предоставяне на възможности за изминаване на по-големи разстояния пеша или с колело.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/04/2016 17:00

Офертите се подават на адрес: – гр. Русе 7000, пл. "Свобода", № 6, Община Русе

Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл. 101 г., ал. 3 от ЗОП и ще се състои на 08.04.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе – гр. Русе 7000, пл. "Свобода" № 6, ет. 1, ст.136.

Публична покана - пряк път към РОП на АОП

Качено на: 28.03.2016 г.| 17:28:58 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 28.03.2016 г.| 17:10:26 ч. .docx/99.48 KB ]

Протокол от заседанието на комисията

Качено на: 04.05.2016 г.| 16:50:34 ч. .docx/27.62 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения

Качено на: 09.06.2016 г.| 09:35:07 ч. .rar/4.08 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/