Номер: 2016-025

Публикувано на: 28.03.2016 г. | 17:10:26 ч.

Избор на изпълнител за извършване на прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в Община Русе

Процедура: договаряне с обявление

Предметът на поръчката включва: Изготвяне на Подробно прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в град Русе със следните основни компоненти: 1.1. Проучване, изследване и избор на обекти за обособяване на обществени зони за отдих в крайбрежната зона по поречието на р. Дунав чрез рехабилитация, облагородяване, устройване и всички други дейности свързани с това; 1.2. Изследване необходимостта от изграждане на пешеходни връзки с цел улесняване движението на пешеходците и осигуряване на тяхната безопасност на пътя; 1.3. Изследване и избор на обекти попадащи в зони с висока обществена функционалност и зони с преобладаващо социален характер включени в ИПГВР на гр. Русе, които да бъдат пригодени за лесно и безопасно преминаване на пешеходци 1.4. Идентифициране на подходящи участъци за вело алеи, пешеходни алеи и зони за паркиране с цел опазване на околната среда чрез намаляване трафика на коли и предоставяне на възможности за изминаване на по-големи разстояния пеша или с колело.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/04/2016 17:00

Офертите се подават на адрес: – гр. Русе 7000, пл. "Свобода", № 6, Община Русе

Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл. 101 г., ал. 3 от ЗОП и ще се състои на 08.04.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе – гр. Русе 7000, пл. "Свобода" № 6, ет. 1, ст.136.

Публична покана - пряк път към РОП на АОП

Качено на: 28.03.2016 г.| 17:28:58 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 28.03.2016 г.| 17:10:26 ч. .docx/99.48 KB ]

Протокол от заседанието на комисията

Качено на: 04.05.2016 г.| 16:50:34 ч. .docx/27.62 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения

Качено на: 09.06.2016 г.| 09:35:07 ч. .rar/4.08 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd