Номер: 2015-049

Публикувано на: 22.06.2015 г. | 11:33:35 ч.

Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации в изпълнение на Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, по пет обособени позиции.

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на Обществената поръчка е:
 
„Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации в изпълнение на Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, по пет обособени позиции: o Обособена позиция 1 - „Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации за разработване на проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с трансевропейската транспортна мрежа TEN-T“. o Обособена позиция 2 - „Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации за разработване на проект „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ o Обособена позиция 3 - „Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации за разработване на проект „Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“ o Обособена позиция 4 - „Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации за разработване на проект „Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно наследство чрез интерактивен музей“. o Обособена позиция 5 - „Избор на изпълнител за извършване на проучвания и оценки и разработване на технически задания и технически спецификации за разработване на проект „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията по река Дунав“.
 

Образци на документи

Качено на: 22.06.2015 г.| 11:33:35 ч. .docx/41.75 KB ]

Проект на договор за ОП1

Качено на: 22.06.2015 г.| 11:33:35 ч. .docx/32.68 KB ]

Проект на договор за ОП2

Качено на: 22.06.2015 г.| 11:33:35 ч. .docx/32.38 KB ]

Проект на договор за ОП3

Качено на: 22.06.2015 г.| 11:33:35 ч. .docx/32.40 KB ]

Проект на договор за ОП4

Качено на: 22.06.2015 г.| 11:33:35 ч. .docx/32.29 KB ]

Проект на договор за ОП5

Качено на: 22.06.2015 г.| 11:33:35 ч. .docx/32.26 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 22.06.2015 г.| 11:33:35 ч. .docx/29.78 KB ]

Публична покана

Качено на: 22.06.2015 г.| 11:34:33 ч. ]

Протокол на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП

Качено на: 06.07.2015 г.| 13:24:10 ч. .pdf/286.77 KB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №5 и приложения към него

Качено на: 14.07.2015 г.| 14:55:37 ч. .pdf/4.09 MB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №4 и приложения към него

Качено на: 14.07.2015 г.| 14:53:14 ч. .pdf/4.11 MB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №3 и приложения към него

Качено на: 14.07.2015 г.| 14:51:26 ч. .pdf/4.11 MB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №2 и приложения към него

Качено на: 14.07.2015 г.| 14:49:41 ч. .pdf/4.12 MB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №1 и приложения към него

Качено на: 14.07.2015 г.| 14:47:22 ч. .pdf/4.13 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/