Номер: 2015-061

Публикувано на: 19.08.2015 г. | 10:38:52 ч.

Избор на изпълнител за публичност в срока на устойчивост на проект „Реки на времето” и маркетинг и реклама на създадените туристичeски продукти“

Процедура: договаряне с обявление

Решение за откриване на процедура

Качено на: 19.08.2015 г.| 12:52:35 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 19.08.2015 г.| 12:52:35 ч. ]

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 19.08.2015 г.| 12:52:35 ч. .doc/1.00 MB ]

Отговор на постъпило запитване

Качено на: 15.09.2015 г.| 15:34:28 ч. .pdf/89.76 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 03.11.2015 г.| 14:18:02 ч. .doc/40.50 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 10.11.2015 г.| 10:17:18 ч. .pdf/788.91 KB ]

Решение за класиране

Качено на: 10.11.2015 г.| 10:17:18 ч. .pdf/46.30 KB ]

Сключен договор с изпълнителя

Качено на: 11.12.2015 г.| 13:50:43 ч. .pdf/940.24 KB ]

Техническо предложение

Качено на: 11.12.2015 г.| 13:53:25 ч. .pdf/8.75 MB ]

Приложение към Техническото предложение

Качено на: 11.12.2015 г.| 13:53:25 ч. .pdf/2.76 MB ]

Ценово предложение

Качено на: 11.12.2015 г.| 13:53:25 ч. .pdf/473.17 KB ]

Информация за освобождаване на гаранции за участие

Качено на: 11.12.2015 г.| 13:53:25 ч. .pdf/35.69 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 02.06.2016 г.| 10:19:15 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор

Качено на: 07.06.2016 г.| 13:05:21 ч. .pdf/32.12 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/