Номер: 2016-014

Публикувано на: 22.02.2016 г. | 09:03:01 ч.

Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица

Процедура: договаряне с обявление


Документация и техническа спецификация

Качено на: 22.02.2016 г.| 09:20:13 ч. .docx/111.58 KB ]

Списък с адреси и ползвани услуги

Качено на: 22.02.2016 г.| 09:20:37 ч. .docx/20.76 KB ]

Публична покана

Качено на: 22.02.2016 г.| 09:21:39 ч. ]

Утвърден Протокол, съгласно чл.101г , ал. 4 от ЗОП

Качено на: 16.03.2016 г.| 09:07:22 ч. .pdf/285.86 KB ]

Сключен договор

Качено на: 01.04.2016 г.| 13:57:47 ч. .pdf/234.35 KB ]

Приложение - Списък с адреси

Качено на: 01.04.2016 г.| 13:58:26 ч. .docx/20.76 KB ]

Приложение - Техническа спецификация

Качено на: 01.04.2016 г.| 13:58:47 ч. .docx/39.54 KB ]

Приложение - Ценово предложение

Качено на: 01.04.2016 г.| 13:59:08 ч. .pdf/214.39 KB ]

Приложение - Техническо предложение

Качено на: 01.04.2016 г.| 13:59:24 ч. .pdf/676.67 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 11.04.2016 г.| 08:48:54 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 2

Качено на: 03.05.2016 г.| 11:30:48 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 3

Качено на: 04.05.2016 г.| 17:15:17 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 4

Качено на: 05.05.2016 г.| 10:51:02 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 5

Качено на: 09.05.2016 г.| 14:07:46 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане - 6

Качено на: 17.05.2016 г.| 10:51:31 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане - 7

Качено на: 19.05.2016 г.| 14:58:32 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършени плащания - 8

Качено на: 02.06.2016 г.| 10:27:33 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършени плащания - 9

Качено на: 03.06.2016 г.| 16:04:29 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 10

Качено на: 03.06.2016 г.| 16:55:59 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 11

Качено на: 07.06.2016 г.| 14:12:13 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 12

Качено на: 15.06.2016 г.| 15:59:36 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършени плащания - 13

Качено на: 05.07.2016 г.| 13:44:15 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършени плащания - 14

Качено на: 02.08.2016 г.| 08:31:07 ч. .xls/32.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd