Номер: 2015-067

Публикувано на: 02.09.2015 г. | 10:55:23 ч.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Изграждане на Музей на река Дунав, гр. Русе

Процедура: договаряне с обявление


Документация за участие и образци на документи

Качено на: 02.09.2015 г.| 10:55:23 ч. .doc/271.50 KB ]

Публична покана

Качено на: 02.09.2015 г.| 10:55:54 ч. ]

Проекти

Качено на: 02.09.2015 г.| 17:13:49 ч. ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 11.09.2015 г.| 18:20:05 ч. .pdf/128.61 KB ]

Протокол на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП

Качено на: 25.09.2015 г.| 10:49:05 ч. .pdf/503.51 KB ]

Договор за изпълнение предмета на поръчката и приложения към него

Качено на: 29.09.2015 г.| 11:37:43 ч. .pdf/3.22 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/