Номер: 2015-065

Публикувано на: 27.08.2015 г. | 15:42:22 ч.

Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство и промяна предназначение на обществената сграда на Професионална Гимназия по ж.п. транспорт в „Регионален център за интегрирано управление на риска и територията за региона на Долен Дунав

Процедура: договаряне с обявление

Документация и образци на документи

Качено на: 27.08.2015 г.| 15:42:22 ч. .docx/1.27 MB ]

Публична покана

Качено на: 27.08.2015 г.| 15:43:08 ч. ]

Протокол на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП

Качено на: 25.09.2015 г.| 10:39:46 ч. .pdf/312.81 KB ]

Договор за изпълнение на поръчката и приложения към него

Качено на: 29.09.2015 г.| 11:03:39 ч. .pdf/1.82 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/