Номер: 2015-069

Публикувано на: 07.09.2015 г. | 13:42:20 ч.

„Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност“ по четири обособени позиции.

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на обществената поръчка е:
„Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност“ със следните обособени позиции: 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 1
1. Детска ясла №4 – гр. Русе, ул. "Муткурова" №98;
2. Детска ясла №5 – гр. Русе, ул. "Петър Стрелковски" №1;
3. Детска ясла №9 – гр. Русе, ул. "Ловеч" №27;
4. Детска ясла №12 – гр. Русе, ул. "Киев" №10;
5. ОДЗ "Синчец" – кв. "Средна кула", ул. "Бачо Киро" №10;
6. ЦДГ "Детелина" – гр. Русе, ул. "Рига" №36.
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 2
1. ЦДГ "Здравец" – гр. Русе, ул. "Захари Стоянов" №36;
2. ОДЗ "Приказен свят" – с. Николово, ул. "Мургаш" №6;
3. ЦДГ "Роза" – с. Ново село, ул. "Трети март" №5;
4. ЦДГ "Пролет" – гр. Русе, ул. "Котовск" №6.
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 3
1. ОУ "Ангел Кънчев" – гр. Русе, ул. "Българска морава" №6;
2. ОУ "Васил Априлов" – гр. Русе, бул. "Липник" №78;
3. ОУ "Г. С. Раковски" – с. Ново село, ул. "Трети март" №7;
4. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – с. Семерджиево, ул. "Кирил и Методий" №4.
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 4
1. ОУ "Хр. Смирненски" – гр. Русе, кв. Долапите, ул. "Стремление" №33;
2. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – с. Николово; ул. "Плиска" №1;
3. СОУ "В. Левски" – гр. Русе, ул. "Гео Милев" №1.

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 07.09.2015 г.| 14:14:18 ч. .docx/258.34 KB ]

Решение

Качено на: 07.09.2015 г.| 13:42:52 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 07.09.2015 г.| 13:43:18 ч. ]

Протокол №1 и Протокол №2 от работата на Комисията

Качено на: 23.10.2015 г.| 14:05:37 ч. .pdf/454.11 KB ]

Протокол №3 от работата на Комисията

Качено на: 05.01.2016 г.| 10:19:00 ч. .pdf/762.41 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения

Качено на: 08.02.2016 г.| 10:26:25 ч. .docx/17.38 KB ]

Протокол №4 от работата на Комисията

Качено на: 25.02.2016 г.| 15:21:27 ч. .pdf/2.07 MB ]

Протокол №5 от работата на Комисията

Качено на: 25.02.2016 г.| 15:21:52 ч. .pdf/171.82 KB ]

Протокол №6 от работата на Комисията

Качено на: 25.02.2016 г.| 15:22:11 ч. .pdf/169.39 KB ]

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител по обществената поръчка

Качено на: 25.02.2016 г.| 15:22:50 ч. .pdf/285.57 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие

Качено на: 28.03.2016 г.| 08:57:42 ч. .pdf/242.42 KB ]

Договор и приложения към него по Обособена позиция №3

Качено на: 14.04.2016 г.| 11:28:00 ч. .pdf/1.97 MB ]

Договор и приложения към него по Обособена позиция 4

Качено на: 25.04.2016 г.| 10:34:31 ч. .pdf/1.67 MB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие по Обособена позиция 3 и по Обособена позиция 4

Качено на: 25.04.2016 г.| 10:35:16 ч. .pdf/248.55 KB ]

Договор и приложения към него по Обособена позиция 1

Качено на: 03.05.2016 г.| 11:14:47 ч. .pdf/3.64 MB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие по Обособена позиция 1

Качено на: 04.05.2016 г.| 09:08:53 ч. .pdf/117.14 KB ]

Договор и приложения №1 и №2 към него по Обособена позиция 2

Качено на: 10.05.2016 г.| 15:43:54 ч. .pdf/495.56 KB ]

Приложение №3 към Договор по Обособена позиция 2

Качено на: 10.05.2016 г.| 15:43:54 ч. .pdf/2.16 MB ]

Информация относно датата и основанието за освобождаване на гаранциите за участие по Обособена позиция 2

Качено на: 11.05.2016 г.| 13:31:42 ч. .pdf/122.41 KB ]

Информация относно датата и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2

Качено на: 07.09.2016 г.| 10:08:15 ч. .pdf/109.97 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/