Номер: 2015-047

Публикувано на: 18.06.2015 г. | 14:05:49 ч.

Изготвяне на обследвания за установяване на техн. характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ

Процедура: договаряне с обявление

 

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност“ със следните обособени позиции:

Обособена позиция1:

·         Блок "Охрид", град Русе, ул. "Доростол" № 159;

·         Блок "Клисура", град Русе, ул. "Чипровци" № 14;

·         Блок "Чипровци", град Русе, ул. "Чипровци" № 18;

 

Обособена позиция2:

·         Блок "Пловдив", град Русе, ул. "Антим Първи" № 1;

·         Блок "Беласица", град Русе, ул. "Лисец" № 1;

·         Блок "Дилянка", град Русе, ул. Узмаил № 7;

·         Блок „Балчо Войвода“, град Русе, ул. „Рига“ №22А;

 

Обособена позиция3:

·         Блок "Русия", град Русе, ул. "Шести септември" № 90;

·         Блок "Баба Тонка", град Русе, ул. "Лозен Планина" № 17;

·         Блок "Жерав", град Русе, ул. „Рига“ №12;

 

Обособена позиция4:

·         Блок № 83, град Русе, ул. Околчица, № 11;

·         Блок „Карлово“, град Русе, ул. „Братя Миладинови“ №4;

·         Блок „Родина“, град Русе, ул. „Митрополит Григорий“ №6;

·         Блок „Кирил и Методий“, град Русе, ул. „Студентска“ №5;

 

Обособена позиция5:

·         Блок №305, град Русе, ул. „Слави Шкаров“ №7;

·         Блок „Руй планина“, град Русе, ул. „Родопи“ №4;

·         Блок №2, град Мартен, ул. „България“ №73;

 

Обособена позиция6:

·         Блок „Крали Марко", град Русе, ул. „Згориград“ 70;

·         Блок „Ледено езеро - А",град Русе ул. „Студен кладенец“ №37;

·         Блок „Сирма войвода“, град Русе, ул. „Райна Княгиня“ №2;

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 18.06.2015 г.| 14:05:49 ч. .doc/267.52 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 18.06.2015 г.| 14:06:12 ч. ]

Обявление за поръчка

Качено на: 18.06.2015 г.| 14:06:57 ч. ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 13.07.2015 г.| 14:28:54 ч. .pdf/122.33 KB ]

Протокол от работата на Комисията

Качено на: 09.09.2015 г.| 10:56:15 ч. .pdf/676.00 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници

Качено на: 19.10.2015 г.| 15:19:26 ч. .docx/89.82 KB ]

Протоколи от работата на Комисията

Качено на: 17.11.2015 г.| 14:13:26 ч. .pdf/1.86 MB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

Качено на: 17.11.2015 г.| 14:16:19 ч. .pdf/232.24 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие на основание чл. 62, ал. 1, т.1 от ЗОП 2015-047.1.pdf

Качено на: 09.12.2015 г.| 13:44:52 ч. pdf/230.40 KB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №3

Качено на: 14.12.2015 г.| 10:16:12 ч. .pdf/313.45 KB ]

Приложение 1 към Договор №ЗОП-61 от 10.12.2015 г.

Качено на: 14.12.2015 г.| 10:16:52 ч. .docx/27.42 KB ]

Приложение 2 към Договор №ЗОП-61 от 10.12.2015 г.

Качено на: 14.12.2015 г.| 10:17:39 ч. .pdf/89.45 KB ]

Приложение 3 към Договор №61 от 10.12.2015 г.

Качено на: 14.12.2015 г.| 10:34:58 ч. ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие на основание чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП 2015-047.2.pdf

Качено на: 14.12.2015 г.| 10:36:22 ч. pdf/85.42 KB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №2

Качено на: 28.12.2015 г.| 09:26:30 ч. .pdf/338.04 KB ]

Приложение 1 към Договор №ЗОП-63 от 22.12.2015 г.

Качено на: 28.12.2015 г.| 09:27:39 ч. .docx/27.42 KB ]

Приложение 2 към Договор №ЗОП-63 от 22.12.2015 г.

Качено на: 28.12.2015 г.| 09:28:13 ч. .pdf/98.62 KB ]

Приложение 3 към Договор №ЗОП-63 от 22.12.2015 г.

Качено на: 28.12.2015 г.| 09:29:16 ч. .pdf/12.57 MB ]

Договор с поизпълнител (по Обособена позиция №2)

Качено на: 28.12.2015 г.| 09:46:03 ч. .pdf/130.26 KB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №4

Качено на: 28.12.2015 г.| 10:11:53 ч. .pdf/314.32 KB ]

Приложение 1 към Договор №ЗОП-64 от 22.12.2015 г.

Качено на: 28.12.2015 г.| 10:13:01 ч. .docx/27.42 KB ]

Приложение 2 към Договор №ЗОП-64 от 22.12.2015 г.

Качено на: 28.12.2015 г.| 10:13:53 ч. .pdf/87.88 KB ]

Приложение 3 към Договор №ЗОП-64 от 22.12.2015 г.

Качено на: 28.12.2015 г.| 10:16:12 ч. .pdf/385.37 KB ]

Договор с подизпълнител (по Обособена позиция №4)

Качено на: 28.12.2015 г.| 10:32:50 ч. .pdf/252.57 KB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №6

Качено на: 28.12.2015 г.| 10:47:25 ч. .pdf/321.02 KB ]

Приложение 1 към Договор №ЗОП-65 от 28.12.2015 г.

Качено на: 28.12.2015 г.| 10:47:50 ч. .docx/27.42 KB ]

Приложение 2 към Договор №ЗОП-65 от 28.12.2015 г.

Качено на: 28.12.2015 г.| 10:48:33 ч. .pdf/91.22 KB ]

Приложение 3 към Договор №ЗОП-65 от 28.12.2015 г.

Качено на: 28.12.2015 г.| 10:49:58 ч. .rar/19.56 MB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие на основание чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП

Качено на: 28.12.2015 г.| 11:53:16 ч. .pdf/337.35 KB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №1

Качено на: 28.12.2015 г.| 14:49:51 ч. .pdf/331.11 KB ]

Приложение 1 към Договор №ЗОП-62 от 21.12.2015 г.

Качено на: 28.12.2015 г.| 14:50:50 ч. .docx/27.42 KB ]

Приложение 2 към Договор №ЗОП-62 от 21.12.2015 г.

Качено на: 28.12.2015 г.| 14:51:33 ч. .pdf/90.50 KB ]

Приложение 3 към Договор №ЗОП-62 от 21.12.2015 г. (представена от Изпълнителя Декларация по чл. 33 от ЗОП)

Качено на: 28.12.2015 г.| 15:10:58 ч. .pdf/412.09 KB ]

Договор с подизпълнител (по Обособена позиция №1)

Качено на: 28.12.2015 г.| 15:15:55 ч. .pdf/248.71 KB ]

Договор с подизпълнител (по Обособена позиция №3)

Качено на: 28.12.2015 г.| 15:16:29 ч. .pdf/100.73 KB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №5

Качено на: 04.01.2016 г.| 11:55:10 ч. .pdf/324.86 KB ]

Приложение 1 към Договор №ЗОП-66 от 29.12.2015 г.

Качено на: 04.01.2016 г.| 11:56:04 ч. .docx/27.42 KB ]

Приложение 2 към Договор №ЗОП-66 от 29.12.2015 г.

Качено на: 04.01.2016 г.| 11:57:01 ч. .pdf/1.46 MB ]

Приложение 3 към Договор №ЗОП-66 от 29.12.2015 г.

Качено на: 04.01.2016 г.| 11:57:54 ч. .pdf/945.13 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие на основание чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП

Качено на: 04.01.2016 г.| 11:58:39 ч. .pdf/681.56 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/