Номер: 2015-020

Публикувано на: 19.03.2015 г. | 09:58:36 ч.

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169 АЛ. 1, Т. (1 - 5) И АЛ. 2 ОТ ЗУТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 19.03.2015 г.| 09:58:36 ч. .docx/106.12 KB ]

Публична покана

Качено на: 19.03.2015 г.| 10:02:10 ч. ]

Отговор на постъпило запитване

Качено на: 21.03.2015 г.| 11:19:23 ч. .pdf/105.67 KB ]

Протокол на основание чл. 101г ал. 4 от ЗОП

Качено на: 28.04.2015 г.| 10:03:44 ч. .pdf/280.19 KB ]

Договор за изпълнение предмета на обществената поръчка

Качено на: 12.05.2015 г.| 11:45:30 ч. .pdf/1.84 MB ]

Извършено плащане 1

Качено на: 24.11.2015 г.| 13:43:53 ч. .xls/32.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/