Номер: 2015-066

Публикувано на: 31.08.2015 г. | 16:22:42 ч.

Изготвяне на проучване на трафика – автомобилния и воден транспорт по две обособени позиции

Процедура: договаряне с обявление

„Изготвяне на проучване на трафика – автомобилния и воден транспорт по две обособени позиции“.

Обособена позиция 1 - „Изготвяне на проучване на автомобилния транспорт за нуждите на модернизиране чрез рехабилитация на бул. „Липник” от кръговото кръстовище при бул. „Цар освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ в гр. Русе”.

Обособена позиция 2 - „Изготвяне на проучване на водния транспорт за нуждите на укрепване на кейовата стена и осигуряване на места за малки кораби, вкл. изграждане на пристанищна инфраструктура и драгажни дейности“.

Публична покана

Качено на: 31.08.2015 г.| 16:23:55 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 31.08.2015 г.| 16:26:43 ч. .docx/156.08 KB ]

Утвърден Протокол, съгласно чл.101г , ал. 4 от ЗОП

Качено на: 15.09.2015 г.| 09:35:58 ч. .pdf/168.79 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2

Качено на: 29.09.2015 г.| 11:58:59 ч. .pdf/698.59 KB ]

Ценови предложения по обособени позиции

Качено на: 29.09.2015 г.| 13:56:14 ч. .pdf/85.14 KB ]

Технически предложения по обособени позиции

Качено на: 29.09.2015 г.| 13:56:14 ч. .pdf/1.07 MB ]

Информация за извършено плащане 1

Качено на: 04.12.2015 г.| 14:40:48 ч. .xls/31.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/