Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2015-015

Публикувано на: 26.02.2015 г. | 09:18:39 ч.

„Изпълнение на дейности по информация и публичност” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе

Процедура: договаряне с обявление

Образци на документи

Качено на: 26.02.2015 г.| 09:18:39 ч. .docx/71.16 KB ]

Проект на договор

Качено на: 26.02.2015 г.| 09:18:39 ч. .docx/54.47 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 26.02.2015 г.| 09:21:22 ч. .docx/70.16 KB ]

Публична покана

Качено на: 26.02.2015 г.| 09:21:22 ч. ]

Протокол на основание чл. 101г ал. 4 от ЗОП

Качено на: 01.04.2015 г.| 10:42:38 ч. .pdf/302.84 KB ]

Договор и приложения към него

Качено на: 21.04.2015 г.| 08:58:04 ч. .pdf/599.32 KB ]

Извършено плащане по договор за изпълнение предмета на обществената поръчка - 1

Качено на: 26.06.2015 г.| 13:36:39 ч. .docx/19.45 KB ]

Извършено плащане по договор за изпълнение предмета на обществената поръчка - 2

Качено на: 28.07.2015 г.| 11:27:21 ч. .xls/39.50 KB ]

Извършено плащене по договор за изпълнение предмета на обществената поръчка - 3

Качено на: 28.06.2016 г.| 14:57:28 ч. .xls/31.00 KB ]

Извършено плащане по договор за изпълнение предмета на обществената поръчка - 4

Качено на: 10.08.2016 г.| 10:32:12 ч. .pdf/70.16 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/