Номер: 2015-015

Публикувано на: 26.02.2015 г. | 09:18:39 ч.

„Изпълнение на дейности по информация и публичност” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе

Процедура: договаряне с обявление

Образци на документи

Качено на: 26.02.2015 г.| 09:18:39 ч. .docx/71.16 KB ]

Проект на договор

Качено на: 26.02.2015 г.| 09:18:39 ч. .docx/54.47 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 26.02.2015 г.| 09:21:22 ч. .docx/70.16 KB ]

Публична покана

Качено на: 26.02.2015 г.| 09:21:22 ч. ]

Протокол на основание чл. 101г ал. 4 от ЗОП

Качено на: 01.04.2015 г.| 10:42:38 ч. .pdf/302.84 KB ]

Договор и приложения към него

Качено на: 21.04.2015 г.| 08:58:04 ч. .pdf/599.32 KB ]

Извършено плащане по договор за изпълнение предмета на обществената поръчка - 1

Качено на: 26.06.2015 г.| 13:36:39 ч. .docx/19.45 KB ]

Извършено плащане по договор за изпълнение предмета на обществената поръчка - 2

Качено на: 28.07.2015 г.| 11:27:21 ч. .xls/39.50 KB ]

Извършено плащене по договор за изпълнение предмета на обществената поръчка - 3

Качено на: 28.06.2016 г.| 14:57:28 ч. .xls/31.00 KB ]

Извършено плащане по договор за изпълнение предмета на обществената поръчка - 4

Качено на: 10.08.2016 г.| 10:32:12 ч. .pdf/70.16 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/