Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-030

Публикувано на: 01.04.2016 г. | 09:05:52 ч.

Изпълнение на дейности по публичност и информация в изпълнение на проект Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 Енергийна ефе

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие в обществената поръчка

Качено на: 01.04.2016 г.| 09:41:51 ч. .doc/874.00 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 01.04.2016 г.| 10:08:21 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 01.04.2016 г.| 10:08:36 ч. ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 16.05.2016 г.| 16:08:04 ч. .pdf/658.59 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 02.06.2016 г.| 09:47:03 ч. .doc/28.50 KB ]

Протокол № 2 от работата на Комисията

Качено на: 10.06.2016 г.| 13:55:51 ч. .pdf/352.69 KB ]

Протокол № 3 от работата на Комисията

Качено на: 10.06.2016 г.| 13:56:01 ч. .pdf/723.08 KB ]

Решение за класиране на участниците

Качено на: 10.06.2016 г.| 13:56:22 ч. .pdf/167.70 KB ]

Сключен договор

Качено на: 01.07.2016 г.| 15:23:00 ч. .pdf/431.57 KB ]

Приложение към договора - Техническо предложение

Качено на: 01.07.2016 г.| 15:23:38 ч. .pdf/84.91 KB ]

Приложение към договора - Ценово предложение

Качено на: 01.07.2016 г.| 15:24:04 ч. .pdf/139.59 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/