Номер: 2016-030

Публикувано на: 01.04.2016 г. | 09:05:52 ч.

Изпълнение на дейности по публичност и информация в изпълнение на проект Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 Енергийна ефе

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие в обществената поръчка

Качено на: 01.04.2016 г.| 09:41:51 ч. .doc/874.00 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 01.04.2016 г.| 10:08:21 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 01.04.2016 г.| 10:08:36 ч. ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 16.05.2016 г.| 16:08:04 ч. .pdf/658.59 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 02.06.2016 г.| 09:47:03 ч. .doc/28.50 KB ]

Протокол № 2 от работата на Комисията

Качено на: 10.06.2016 г.| 13:55:51 ч. .pdf/352.69 KB ]

Протокол № 3 от работата на Комисията

Качено на: 10.06.2016 г.| 13:56:01 ч. .pdf/723.08 KB ]

Решение за класиране на участниците

Качено на: 10.06.2016 г.| 13:56:22 ч. .pdf/167.70 KB ]

Сключен договор

Качено на: 01.07.2016 г.| 15:23:00 ч. .pdf/431.57 KB ]

Приложение към договора - Техническо предложение

Качено на: 01.07.2016 г.| 15:23:38 ч. .pdf/84.91 KB ]

Приложение към договора - Ценово предложение

Качено на: 01.07.2016 г.| 15:24:04 ч. .pdf/139.59 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd