Номер: 2015-074

Публикувано на: 15.09.2015 г. | 09:35:58 ч.

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 15.09.2015 г.| 09:35:58 ч. .docx/380.28 KB ]

Обследвания

Качено на: 15.09.2015 г.| 09:44:28 ч. ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 15.09.2015 г.| 10:47:36 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 15.09.2015 г.| 10:47:36 ч. ]

Отговор на постъпило запитване

Качено на: 12.10.2015 г.| 10:37:19 ч. .pdf/133.16 KB ]

Протокол № 2 от работата на Комисията

Качено на: 16.11.2015 г.| 16:23:00 ч. .pdf/404.97 KB ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 16.11.2015 г.| 16:42:51 ч. .pdf/269.24 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 14.12.2015 г.| 13:13:20 ч. .doc/45.00 KB ]

Протокол № 3 от работата на Комисията

Качено на: 21.12.2015 г.| 13:41:47 ч. .pdf/1.28 MB ]

Протокол №4 от работата на Комисията

Качено на: 21.12.2015 г.| 13:41:47 ч. .pdf/424.43 KB ]

Решение за класиране

Качено на: 21.12.2015 г.| 13:41:47 ч. .pdf/84.00 KB ]

Информация за освобождаване на гаранция за участие

Качено на: 06.01.2016 г.| 10:58:46 ч. .pdf/72.70 KB ]

Приложение 8 - Списък лица

Качено на: 19.01.2016 г.| 14:33:06 ч. .pdf/18.41 KB ]

Приложение 9 - Удостоверения и застраховки

Качено на: 19.01.2016 г.| 14:33:30 ч. .pdf/2.21 MB ]

Приложение - Застрахователна полица

Качено на: 19.01.2016 г.| 14:32:38 ч. .pdf/121.83 KB ]

Приложение - Гаранция за изпълнение

Качено на: 19.01.2016 г.| 14:32:09 ч. .pdf/86.71 KB ]

Приложение - Ценова оферта

Качено на: 19.01.2016 г.| 14:31:38 ч. .pdf/105.84 KB ]

Приложение - Линеен график

Качено на: 19.01.2016 г.| 14:30:54 ч. .pdf/5.89 MB ]

Приложение - Техническото предложение - 2

Качено на: 19.01.2016 г.| 14:30:28 ч. .PDF/4.25 MB ]

Приложение - Техническото предложение - 1

Качено на: 19.01.2016 г.| 14:30:00 ч. .PDF/2.75 MB ]

Приложение - Техническа спецификация

Качено на: 19.01.2016 г.| 14:29:32 ч. .pdf/1.64 MB ]

Сключен договор по обособена позиция №3

Качено на: 19.01.2016 г.| 14:28:52 ч. .pdf/970.53 KB ]

Информация за освобождаване на гаранция за участие

Качено на: 19.01.2016 г.| 14:33:48 ч. .pdf/42.97 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №1

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:32:12 ч. .pdf/979.25 KB ]

Приложение 9 - Удостоверения ППП и застраховки

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:38:31 ч. .pdf/4.85 MB ]

Приложение 8 - Списък на лица

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:38:05 ч. .pdf/17.45 KB ]

Приложение - Застрахователни полици

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:37:43 ч. .pdf/289.01 KB ]

Приложение - Гаранция за изпълнение

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:37:19 ч. .pdf/105.13 KB ]

Приложение - Ценова оферта

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:37:00 ч. .pdf/95.47 KB ]

Приложение - Каталози

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:36:37 ч. .rar/6.98 MB ]

Приложение - Обяснителна записка

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:35:59 ч. .pdf/309.23 KB ]

Приложение - Линеен график - проект

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:35:45 ч. .pdf/218.96 KB ]

Приложение - Линеен график - СМР

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:35:29 ч. .pdf/305.35 KB ]

Приложение - Техническа спецификация

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:32:58 ч. .pdf/1.64 MB ]

Приложение - Техническо предложение

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:34:17 ч. .pdf/365.28 KB ]

Приложение - Работна програма

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:34:45 ч. .pdf/932.53 KB ]

Информация за освобождаване гаранция за участие

Качено на: 26.01.2016 г.| 13:38:53 ч. .pdf/84.10 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №2

Качено на: 27.01.2016 г.| 13:28:45 ч. .pdf/998.56 KB ]

Приложение - Техническа спецификация

Качено на: 27.01.2016 г.| 13:29:50 ч. .pdf/1.64 MB ]

Приложение - Техническо предложение - 1

Качено на: 27.01.2016 г.| 13:30:53 ч. .pdf/3.41 MB ]

Приложение - Техническо предложение - 2

Качено на: 27.01.2016 г.| 13:31:45 ч. .pdf/7.01 MB ]

Приложение - Линеен график

Качено на: 27.01.2016 г.| 13:32:07 ч. .pdf/96.73 KB ]

Приложение - Ценова оферта на изпълнителя

Качено на: 27.01.2016 г.| 13:33:15 ч. .pdf/84.00 KB ]

Приложение - Гаранция за изпълнение на договора

Качено на: 27.01.2016 г.| 13:33:49 ч. .pdf/61.26 KB ]

Приложение - Застрахователни полици

Качено на: 27.01.2016 г.| 13:34:23 ч. .pdf/408.46 KB ]

Приложение 9 - Удостоверения ППП и застраховки

Качено на: 27.01.2016 г.| 13:40:24 ч. .pdf/2.90 MB ]

Приложение - Застрахователна полица

Качено на: 27.01.2016 г.| 13:39:38 ч. .pdf/46.44 KB ]

Приложение 8 - Списък лица

Качено на: 27.01.2016 г.| 13:39:57 ч. .pdf/19.47 KB ]

Информация за освобождаване гаранция за участие

Качено на: 27.01.2016 г.| 13:41:07 ч. .pdf/84.16 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №4

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:11:33 ч. .pdf/976.72 KB ]

Приложение -Техническа спецификация

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:13:26 ч. .pdf/1.64 MB ]

Приложение Техническо предложение - 1

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:16:18 ч. .pdf/2.26 MB ]

Приложение Техническо предложение - 2

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:18:33 ч. .pdf/1.32 MB ]

Приложение Техническо предложение - 3

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:19:20 ч. .pdf/55.39 KB ]

Приложение Техническо предложение - 4

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:20:10 ч. .pdf/40.50 KB ]

Приложение Ценова оферта

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:23:25 ч. .pdf/145.00 KB ]

Приложение - Банкова гаранция

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:24:08 ч. .pdf/99.35 KB ]

Приложение - Застрахователни полици

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:26:16 ч. .pdf/324.22 KB ]

Приложение 8 - Списък лица

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:26:44 ч. .pdf/19.88 KB ]

Приложение 9 - Удостоверения ППП и застраховки

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:39:34 ч. .pdf/2.83 MB ]

Сключен договор с подизпълнител 1

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:40:05 ч. .pdf/345.70 KB ]

Споразумение с подизпълнител 1

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:40:29 ч. .pdf/221.37 KB ]

Информация за освобождаване гаранции за участие

Качено на: 01.02.2016 г.| 10:49:51 ч. .pdf/51.32 KB ]

Сключен договор с подизпълнител 2

Качено на: 01.02.2016 г.| 14:19:45 ч. .pdf/307.47 KB ]

Информация за извършено плащане - 2

Качено на: 19.05.2016 г.| 11:48:58 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане - 1

Качено на: 19.05.2016 г.| 11:48:46 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 3

Качено на: 27.06.2016 г.| 14:24:19 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане - 4

Качено на: 12.08.2016 г.| 15:16:07 ч. .xls/39.50 KB ]

Информация за извършени плащания - 5

Качено на: 12.08.2016 г.| 15:16:24 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършени плащания - 6

Качено на: 15.08.2016 г.| 09:13:01 ч. .xls/32.50 KB ]

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор по обособена позиция 2

Качено на: 15.08.2016 г.| 10:00:53 ч. .pdf/21.05 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/