Номер: 2016-021

Публикувано на: 21.03.2016 г. | 15:57:07 ч.

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по седем обособени позиции

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на обществената поръчка е:

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на следните сгради по обособени позиции: 1.Обособена позиция №1: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Слави Шкаров" №7, бл. 305; 2.Обособена позиция №2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Згориград" №70, бл. "Крали Марко"; 3.Обособена позиция №3: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Студен кладенец" №37, бл. "Ледено езеро - А"; 4.Обособена позиция №4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Митрополит Григорий" №6, бл. "Родина"; 5.Обособена позиция №5: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Лисец"№1, бл. "Беласица"; 6.Обособена позиция №6: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Рига“ №22, бл. „Балчо Войвода“; 7.Обособена позиция №7: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Антим Първи“ №1, бл. „Пловдив“.

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 21.03.2016 г.| 15:57:07 ч. .docx/339.38 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 21.03.2016 г.| 15:57:53 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 21.03.2016 г.| 15:58:44 ч. ]

Обследвания

Качено на: 21.03.2016 г.| 16:05:41 ч. ]

Отговор на постъпило запитване

Качено на: 31.03.2016 г.| 13:49:54 ч. .pdf/71.48 KB ]

Решение за промяна

Качено на: 07.04.2016 г.| 15:25:04 ч. ]

Отговор на постъпило второ писмено запитване

Качено на: 07.04.2016 г.| 15:25:30 ч. .pdf/88.75 KB ]

Протокол №1 и Протокол №2 от работата на Комисията

Качено на: 20.06.2016 г.| 10:26:53 ч. .pdf/793.10 KB ]

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществената поръчка

Качено на: 25.07.2016 г.| 17:19:00 ч. .pdf/162.24 KB ]

Протокол №3 от работата на Комисията

Качено на: 05.08.2016 г.| 14:06:53 ч. .docx/197.68 KB ]

Протокол №4 от работата на Комисията

Качено на: 05.08.2016 г.| 14:17:47 ч. .pdf/369.43 KB ]

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител по обществената поръчка

Качено на: 05.08.2016 г.| 14:18:09 ч. .pdf/375.93 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №7

Качено на: 29.08.2016 г.| 15:55:04 ч. .pdf/992.08 KB ]

Приложения към договор за обособена позиция №7

Качено на: 29.08.2016 г.| 15:56:40 ч. .rar/9.84 MB ]

Сключен договор по обособена позиция №3

Качено на: 31.08.2016 г.| 13:13:24 ч. .pdf/982.51 KB ]

Приложения към договор за обособена позиция №3

Качено на: 31.08.2016 г.| 13:13:44 ч. .rar/32.21 MB ]

Сключен договор по обособена позиция №1

Качено на: 07.09.2016 г.| 10:58:30 ч. .pdf/998.31 KB ]

Приложения към договор за Обособена позиция №1

Качено на: 07.09.2016 г.| 10:59:15 ч. .rar/7.58 MB ]

Сключен договор по обособена позиция №5

Качено на: 08.09.2016 г.| 14:04:42 ч. .pdf/992.43 KB ]

Приложения към договор за обособена позиция №5

Качено на: 08.09.2016 г.| 14:13:24 ч. ]

Сключен договор по обособена позиция №6

Качено на: 09.09.2016 г.| 13:17:51 ч. .pdf/998.47 KB ]

Приложения към договор за обособена позиция №6

Качено на: 09.09.2016 г.| 13:21:29 ч. .rar/32.45 MB ]

Сключен договор по Обособена позиция №2

Качено на: 15.09.2016 г.| 16:07:47 ч. .pdf/1.01 MB ]

Приложения към договор за обособена позиция №2

Качено на: 15.09.2016 г.| 16:08:15 ч. .rar/1.79 MB ]

Сключен договор по Обособена позиция №4

Качено на: 20.10.2016 г.| 13:38:09 ч. .pdf/991.90 KB ]

Приложения към договор за обособена позиция №4

Качено на: 20.10.2016 г.| 13:39:02 ч. .rar/4.31 MB ]

Поправка

Качено на: 20.01.2017 г.| 13:38:46 ч. .pdf/124.21 KB ]

Обявление за приключване на договор - ОП №7

Качено на: 31.10.2017 г.| 15:45:26 ч. .pdf/198.89 KB ]

Обявление за приключване на договор - ОП № 1

Качено на: 12.03.2018 г.| 16:54:36 ч. .pdf/73.54 KB ]

Обявление за приключване на договор - ОП № 3

Качено на: 23.08.2018 г.| 11:11:03 ч. .pdf/69.04 KB ]

Обявление за приключил договор - ОП №6

Качено на: 04.01.2019 г.| 16:47:46 ч. .pdf/74.90 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd