Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-021

Публикувано на: 21.03.2016 г. | 15:57:07 ч.

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по седем обособени позиции

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на обществената поръчка е:

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на следните сгради по обособени позиции: 1.Обособена позиция №1: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Слави Шкаров" №7, бл. 305; 2.Обособена позиция №2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Згориград" №70, бл. "Крали Марко"; 3.Обособена позиция №3: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Студен кладенец" №37, бл. "Ледено езеро - А"; 4.Обособена позиция №4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Митрополит Григорий" №6, бл. "Родина"; 5.Обособена позиция №5: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Лисец"№1, бл. "Беласица"; 6.Обособена позиция №6: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Рига“ №22, бл. „Балчо Войвода“; 7.Обособена позиция №7: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Антим Първи“ №1, бл. „Пловдив“.

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 21.03.2016 г.| 15:57:07 ч. .docx/339.38 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 21.03.2016 г.| 15:57:53 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 21.03.2016 г.| 15:58:44 ч. ]

Обследвания

Качено на: 21.03.2016 г.| 16:05:41 ч. ]

Отговор на постъпило запитване

Качено на: 31.03.2016 г.| 13:49:54 ч. .pdf/71.48 KB ]

Решение за промяна

Качено на: 07.04.2016 г.| 15:25:04 ч. ]

Отговор на постъпило второ писмено запитване

Качено на: 07.04.2016 г.| 15:25:30 ч. .pdf/88.75 KB ]

Протокол №1 и Протокол №2 от работата на Комисията

Качено на: 20.06.2016 г.| 10:26:53 ч. .pdf/793.10 KB ]

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществената поръчка

Качено на: 25.07.2016 г.| 17:19:00 ч. .pdf/162.24 KB ]

Протокол №3 от работата на Комисията

Качено на: 05.08.2016 г.| 14:06:53 ч. .docx/197.68 KB ]

Протокол №4 от работата на Комисията

Качено на: 05.08.2016 г.| 14:17:47 ч. .pdf/369.43 KB ]

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител по обществената поръчка

Качено на: 05.08.2016 г.| 14:18:09 ч. .pdf/375.93 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №7

Качено на: 29.08.2016 г.| 15:55:04 ч. .pdf/992.08 KB ]

Приложения към договор за обособена позиция №7

Качено на: 29.08.2016 г.| 15:56:40 ч. .rar/9.84 MB ]

Сключен договор по обособена позиция №3

Качено на: 31.08.2016 г.| 13:13:24 ч. .pdf/982.51 KB ]

Приложения към договор за обособена позиция №3

Качено на: 31.08.2016 г.| 13:13:44 ч. .rar/32.21 MB ]

Сключен договор по обособена позиция №1

Качено на: 07.09.2016 г.| 10:58:30 ч. .pdf/998.31 KB ]

Приложения към договор за Обособена позиция №1

Качено на: 07.09.2016 г.| 10:59:15 ч. .rar/7.58 MB ]

Сключен договор по обособена позиция №5

Качено на: 08.09.2016 г.| 14:04:42 ч. .pdf/992.43 KB ]

Приложения към договор за обособена позиция №5

Качено на: 08.09.2016 г.| 14:13:24 ч. ]

Сключен договор по обособена позиция №6

Качено на: 09.09.2016 г.| 13:17:51 ч. .pdf/998.47 KB ]

Приложения към договор за обособена позиция №6

Качено на: 09.09.2016 г.| 13:21:29 ч. .rar/32.45 MB ]

Сключен договор по Обособена позиция №2

Качено на: 15.09.2016 г.| 16:07:47 ч. .pdf/1.01 MB ]

Приложения към договор за обособена позиция №2

Качено на: 15.09.2016 г.| 16:08:15 ч. .rar/1.79 MB ]

Сключен договор по Обособена позиция №4

Качено на: 20.10.2016 г.| 13:38:09 ч. .pdf/991.90 KB ]

Приложения към договор за обособена позиция №4

Качено на: 20.10.2016 г.| 13:39:02 ч. .rar/4.31 MB ]

Поправка

Качено на: 20.01.2017 г.| 13:38:46 ч. .pdf/124.21 KB ]

Обявление за приключване на договор - ОП №7

Качено на: 31.10.2017 г.| 15:45:26 ч. .pdf/198.89 KB ]

Обявление за приключване на договор - ОП № 1

Качено на: 12.03.2018 г.| 16:54:36 ч. .pdf/73.54 KB ]

Обявление за приключване на договор - ОП № 3

Качено на: 23.08.2018 г.| 11:11:03 ч. .pdf/69.04 KB ]

Обявление за приключил договор - ОП №6

Качено на: 04.01.2019 г.| 16:47:46 ч. .pdf/74.90 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/