Номер: 2015-092

Публикувано на: 13.11.2015 г. | 15:07:00 ч.

Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), във връзка с реализация на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе“

Процедура: договаряне с обявление


Проекти и количествени сметки

Качено на: 13.11.2015 г.| 15:56:35 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 13.11.2015 г.| 15:09:44 ч. .docx/225.09 KB ]

Проект на договор обособена позиция №1

Качено на: 13.11.2015 г.| 15:09:44 ч. .doc/128.50 KB ]

Проект на договор обособена позиция №2

Качено на: 13.11.2015 г.| 15:09:44 ч. .doc/125.00 KB ]

Проект на договор обособена позиция №3

Качено на: 13.11.2015 г.| 15:09:44 ч. .doc/124.50 KB ]

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 13.11.2015 г.| 15:12:54 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 13.11.2015 г.| 15:12:54 ч. ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 14.01.2016 г.| 14:43:06 ч. .pdf/273.81 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници

Качено на: 10.02.2016 г.| 16:05:26 ч. .docx/20.88 KB ]

Протокол от работата на комисията 2015-092. 3.docx

Качено на: 26.02.2016 г.| 17:18:45 ч. docx/153.48 KB ]

Решение на Кмета на Община Русе и Протокол от работата на помощния орган на Възложителя

Качено на: 01.03.2016 г.| 17:05:05 ч. .pdf/708.43 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие

Качено на: 18.03.2016 г.| 11:23:00 ч. .doc/63.50 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие

Качено на: 22.03.2016 г.| 09:37:29 ч. .pdf/70.33 KB ]

Договори за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции

Качено на: 25.03.2016 г.| 10:56:47 ч. .pdf/1.79 MB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие

Качено на: 25.03.2016 г.| 10:56:47 ч. .doc/62.00 KB ]

Информация за извършено плащане 1

Качено на: 10.05.2016 г.| 10:34:39 ч. .xls/37.50 KB ]

Информация за извършени плащания

Качено на: 08.06.2016 г.| 17:15:13 ч. .xls/37.50 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за изпълнение

Качено на: 14.06.2016 г.| 09:32:29 ч. .doc/61.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd