Номер: 2015-052

Публикувано на: 13.07.2015 г. | 13:42:20 ч.

Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), за ОБЕКТ: „Тренировъчна лекоатлетическа база и вътрешно преустройство на част от съществуваща обслужваща сграда и пристройка към нея”

Процедура: договаряне с обявление

Публична покана

Качено на: 13.07.2015 г.| 13:59:17 ч. ]

Документация

Качено на: 13.07.2015 г.| 13:59:17 ч. .docx/79.29 KB ]

Техническа спецификациция

Качено на: 13.07.2015 г.| 13:59:17 ч. .doc/91.50 KB ]

Количествено стойностна сметка

Качено на: 13.07.2015 г.| 13:59:17 ч. .xls/101.00 KB ]

Утвърден Протокол, съгласно чл.101г , ал. 4 от ЗОП 2015-052.ST.pdf

Качено на: 30.07.2015 г.| 14:04:50 ч. pdf/460.38 KB ]

Сключен договор

Качено на: 10.08.2015 г.| 11:21:29 ч. .pdf/279.14 KB ]

Ценово предложение

Качено на: 10.08.2015 г.| 11:21:29 ч. .pdf/297.81 KB ]

Техническо предложение - Първа част

Качено на: 10.08.2015 г.| 11:21:29 ч. .pdf/2.67 MB ]

Техническо предложение - Втора част

Качено на: 10.08.2015 г.| 11:21:29 ч. .pdf/2.93 MB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 29.10.2015 г.| 09:04:10 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 2

Качено на: 11.11.2015 г.| 14:35:02 ч. .xls/31.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/