Номер: 2015-056

Публикувано на: 29.07.2015 г. | 17:07:17 ч.

Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе и второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица

Процедура: договаряне с обявление


Публична покана

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. ]

Технически условия

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. .doc/41.00 KB ]

Образец №1

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. .docx/31.75 KB ]

Образец №2 2015-056. op.doc

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. doc/48.50 KB ]

Образец №3

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. .doc/45.00 KB ]

Проект на договор

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. .docx/27.88 KB ]

Приложение №1.1 2015-056. 1.xlsx

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. xlsx/10.43 KB ]

Приложение №1.2 2015-056.1.pdf

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. pdf/56.06 KB ]

Приложение №2.1 2015-056. 2 (1от 2).docx

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. docx/578.45 KB ]

Приложение №2.2 2015-056. 2 (2от 2).docx

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. docx/597.63 KB ]

Приложение №3 2015-056. 3.xlsx

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. xlsx/11.43 KB ]

Приложение №4 2015-056. 4.xlsx

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. xlsx/10.64 KB ]

Приложение №5.1 2015-056. 5.xlsx

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. xlsx/10.52 KB ]

Приложение №5.2 2015-056.5.pdf

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. pdf/64.76 KB ]

Приложение №6 2015-056. 6.xlsx

Качено на: 29.07.2015 г.| 17:15:35 ч. xlsx/10.35 KB ]

Утвърден Протокол, съгласно чл.101г , ал. 4 от ЗОП

Качено на: 13.08.2015 г.| 15:03:40 ч. .pdf/162.00 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 18.08.2015 г.| 09:37:17 ч. .pdf/147.24 KB ]

Приложения към договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 31.08.2015 г.| 15:53:03 ч. .pdf/781.87 KB ]

Извършено плащане по договор за изпълнение на обществена поръчка 1 2015-056.08.2015.xls

Качено на: 31.08.2015 г.| 15:53:03 ч. xls/33.00 KB ]

Извършено плащане по договор за изпълнение на обществена поръчка 2

Качено на: 14.09.2015 г.| 10:38:06 ч. .xls/33.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/