Номер: 2015-022

Публикувано на: 24.03.2015 г. | 15:07:18 ч.

Изработка и монтаж на 158 бр. единични и 11 бр. двойни информационни табла на спирките на масовия градски транспорт и надписи на 270 бр. спиркови указатели

Процедура: договаряне с обявление

Отговор на постъпило писмено запитване

Качено на: 02.04.2015 г.| 16:10:47 ч. .pdf/91.19 KB ]

Публична покана

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:20:57 ч. .pdf/96.35 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:20:58 ч. .docx/15.97 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:20:58 ч. .pdf/147.25 KB ]

Представяне на участника - образец

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:27:44 ч. .docx/16.60 KB ]

Предложение за изпълнение на поръчката - образец

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:27:44 ч. .docx/18.58 KB ]

Проект на договор

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:27:44 ч. .docx/25.81 KB ]

Приложение № 1 - спирков указател

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:27:44 ч. .pdf/137.94 KB ]

Приложение № 2 - пълен опис на спирките

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:27:44 ч. .pdf/509.19 KB ]

Приложение 3 - карта

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:27:44 ч. .jpg/5.71 MB ]

Приложение № 4 - типови проекти

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:27:44 ч. .pdf/169.73 KB ]

Приложение № 5 - план

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:27:44 ч. .pdf/45.24 KB ]

Приложение № 6 - разписания на градските линии

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:27:44 ч. .pdf/662.32 KB ]

Ценово предложение - образец

Качено на: 24.03.2015 г.| 15:27:44 ч. .docx/17.58 KB ]

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците съгл. чл. 101г., ал. 4 от ЗОП

Качено на: 21.04.2015 г.| 15:50:05 ч. .pdf/114.21 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения.

Качено на: 01.06.2015 г.| 17:09:20 ч. .pdf/3.53 MB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 29.06.2015 г.| 13:42:52 ч. .xls/35.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/