Номер: 2016-004

Публикувано на: 25.01.2016 г. | 15:09:38 ч.

Изработване на информационни материали по 5 обособени позиции

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на обществената поръчка:

Изработване на информационни материали по 5 обособени позиции:

1.Обособена позиция 1: Изработване на информационни материали по проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и други уязвими групи на територията на общини в област Русе“, финансиран по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи;

2.Обособена позиция 2: Изработване на информационни и рекламни материали по проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център - Русе“ по процедура BG05SFOP001-4.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“, Оперативна програма „Добро управление“;

3.Обособена позиция 3: Изработване на информационни материали за популяризиране на проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002. „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

4. Обособена позиция 4: Изработване на информационни и рекламни материали по проект „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, Мярка 1: "Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак", Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014.

5.Обособена позиция 5: Сувенирна (печатна) реклама и Изработване на рекламни материали за нуждите на Звено „Туризъм и маркетинг” Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Съгласно чл. 16г ал. 6 оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена, но те се разглеждат в случаите по чл. 16г., ал. 9 от ЗОП.

 

Техническа спецификация по Обособена позиция 1

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:09:38 ч. .docx/106.97 KB ]

Техническа спецификация по Обособена позиция 2

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:11:34 ч. .docx/141.03 KB ]

Техническа спецификация по Обособена позиция 3

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:11:52 ч. .docx/88.78 KB ]

Техническа спецификация по Обособена позиция 4

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:12:11 ч. .docx/51.45 KB ]

Техническа спецификация по Обособена позиция 5

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:12:28 ч. .docx/30.48 KB ]

Образци на документи по Обособена позиция 1

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:13:30 ч. .docx/106.13 KB ]

Образци на документи по Обособена позиция 2

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:13:46 ч. .docx/144.55 KB ]

Образци на документи по Обособена позиция 3

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:14:04 ч. .docx/91.64 KB ]

Образци на документи по Обособена позиция 4

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:14:24 ч. .docx/53.15 KB ]

Образци на документи по Обособена позиция 5

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:14:51 ч. .docx/66.16 KB ]

Проект на договор по Обособена позиция 5

Качено на: 25.01.2016 г.| 16:45:47 ч. .docx/22.87 KB ]

Проект на договор по Обособена позиция 4

Качено на: 25.01.2016 г.| 16:45:36 ч. .doc/153.50 KB ]

Проект на договор по Обособена позиция 3

Качено на: 25.01.2016 г.| 16:45:25 ч. .docx/90.77 KB ]

Проект на договор по Обособена позиция 2

Качено на: 25.01.2016 г.| 16:45:15 ч. .docx/142.87 KB ]

Проект на договор по Обособена позиция 1

Качено на: 25.01.2016 г.| 16:45:03 ч. .doc/179.00 KB ]

Методика за оценка на постъпилите оферти

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:50:34 ч. .docx/14.73 KB ]

Единен наръчник на бенефициента 2014-2020

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:51:38 ч. .pdf/17.38 MB ]

Концепция за брандинг и визия 2014-2020 2016-004. 4 към договора - Концепция за брандинг и визия 2014-2020 - финален вариант.pdf

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:54:39 ч. pdf/29.34 MB ]

Указания към изпълнители и бенефициенти по Норвежки финансов механизъм

Качено на: 25.01.2016 г.| 15:55:33 ч. .doc/59.50 KB ]

Публична покана

Качено на: 25.01.2016 г.| 16:05:22 ч. ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 27.01.2016 г.| 15:42:21 ч. .pdf/235.35 KB ]

Разяснение по постъпило второ писмено запитване

Качено на: 28.01.2016 г.| 10:32:08 ч. .pdf/104.90 KB ]

Разяснение по постъпило трето писмено запитване

Качено на: 29.01.2016 г.| 11:29:01 ч. .pdf/72.34 KB ]

Протоколи от работата на Комисията

Качено на: 08.03.2016 г.| 10:14:31 ч. .pdf/1.56 MB ]

Договор и приложения към него по Обособена позиция 1

Качено на: 16.03.2016 г.| 10:36:00 ч. .pdf/1.14 MB ]

Договор и приложения към него по Обособена позиция 3

Качено на: 16.03.2016 г.| 10:44:12 ч. .pdf/1.14 MB ]

Договор и приложения към него по Обособена позиция 2

Качено на: 05.04.2016 г.| 09:33:18 ч. .pdf/1.94 MB ]

Договор и приложения към него по Обособена позиция 4

Качено на: 05.04.2016 г.| 09:33:43 ч. .pdf/2.14 MB ]

Договор и приложения към него по Обособена позиция 5

Качено на: 05.04.2016 г.| 09:34:21 ч. .pdf/1,023.44 KB ]

Извършено плащане 1 2016-004.05.2016 (1).xls

Качено на: 01.06.2016 г.| 10:39:01 ч. xls/30.50 KB ]

Извършено плащане по Обособена позиция 1

Качено на: 27.06.2016 г.| 13:31:34 ч. .xls/29.00 KB ]

Извършено плащане по Обособена позиция 4

Качено на: 02.08.2016 г.| 10:33:11 ч. .xls/28.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd