Номер: 2015-016

Публикувано на: 04.03.2015 г. | 14:12:57 ч.

Изработване на рекламни материали по проект „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация”

Процедура: договаряне с обявление

Образци на документи

Качено на: 04.03.2015 г.| 14:12:57 ч. .docx/62.40 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 04.03.2015 г.| 14:12:57 ч. .docx/49.31 KB ]

Проект на договор

Качено на: 04.03.2015 г.| 14:12:57 ч. .docx/55.78 KB ]

Изискавания за информация и публичност на програмата

Качено на: 04.03.2015 г.| 14:12:57 ч. .pdf/278.25 KB ]

Публична покана

Качено на: 04.03.2015 г.| 15:41:34 ч. ]

Отговор на постъпило писмено запитване

Качено на: 12.03.2015 г.| 16:47:35 ч. .pdf/45.06 KB ]

Протокол на основание чл. 101г ал. 4 от ЗОП

Качено на: 22.04.2015 г.| 11:39:50 ч. .pdf/421.14 KB ]

Договор за изпълнение предмета на поръчката и приложения към него

Качено на: 12.05.2015 г.| 13:19:19 ч. .pdf/1.28 MB ]

Информация за извършено авансово плащане по договор за изпълнение предмета на поръчката

Качено на: 08.06.2015 г.| 15:23:09 ч. .xls/34.50 KB ]

Информация за извършено окончателно плащане по договора за изпълнение предмета на поръчката

Качено на: 15.07.2015 г.| 13:40:52 ч. .xls/29.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/