Номер: 2015-084

Публикувано на: 12.10.2015 г. | 11:35:12 ч.

Извършване на консултантска услуга за осъществяване на независим строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Подземен паркинг на кота - 4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собст

Процедура: договаряне с обявление

документация, техническа спецификиция и методика за оценка

Качено на: 12.10.2015 г.| 11:35:12 ч. .docx/104.49 KB ]

образци

Качено на: 12.10.2015 г.| 11:35:12 ч. .rar/183.73 KB ]

обявление

Качено на: 12.10.2015 г.| 11:38:21 ч. ]

решение

Качено на: 12.10.2015 г.| 11:38:21 ч. ]

protokol 1

Качено на: 08.02.2016 г.| 17:08:14 ч. .pdf/106.25 KB ]

съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения

Качено на: 25.02.2016 г.| 10:13:13 ч. .doc/42.00 KB ]

протокол 2

Качено на: 21.03.2016 г.| 11:00:09 ч. .pdf/1.51 MB ]

протокол 3

Качено на: 22.03.2016 г.| 16:30:15 ч. .pdf/165.26 KB ]

решение за класиране

Качено на: 22.03.2016 г.| 16:48:18 ч. .pdf/99.81 KB ]

информация възстановени гаранции за участие

Качено на: 11.04.2016 г.| 15:14:12 ч. .doc/29.50 KB ]

договор с приложения

Качено на: 20.04.2016 г.| 17:06:19 ч. .pdf/1.00 MB ]

информация възстановени гаранции за участие първо и второ място

Качено на: 21.04.2016 г.| 10:44:41 ч. .doc/29.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd