Номер: 2015-004

Публикувано на: 29.01.2015 г. | 14:59:14 ч.

Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Русе

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие в процедурата

Качено на: 29.01.2015 г.| 16:32:50 ч. .docx/149.74 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 29.01.2015 г.| 17:18:02 ч. ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 29.01.2015 г.| 17:18:02 ч. ]

Съобщение за отваряне и оповествяване на ценови предложения

Качено на: 15.04.2015 г.| 16:39:55 ч. .pdf/90.06 KB ]

Протокол № 1 от заседание на комисията

Качено на: 29.04.2015 г.| 15:22:30 ч. .pdf/89.49 KB ]

Протокол №2 от заседание на комисията

Качено на: 29.04.2015 г.| 15:22:31 ч. .pdf/234.28 KB ]

Протокол № 3 от заседание на комисията

Качено на: 29.04.2015 г.| 15:23:06 ч. .pdf/98.90 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 29.04.2015 г.| 15:23:45 ч. .pdf/33.53 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения.

Качено на: 29.06.2015 г.| 09:24:41 ч. .pdf/1.01 MB ]

Информация за извършено плащане 2015-004.06.2015.xls

Качено на: 20.07.2015 г.| 11:31:56 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-004.10.xls

Качено на: 02.11.2015 г.| 15:43:21 ч. xls/31.00 KB ]

2015-004.10.2015.xls

Качено на: 02.11.2015 г.| 15:43:21 ч. xls/29.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-004.07.xls

Качено на: 11.11.2015 г.| 14:16:26 ч. xls/33.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-004.xls-ФЕВРУАРИ.xls

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:05:26 ч. xls/37.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-004.05.16.xls

Качено на: 09.06.2016 г.| 16:45:04 ч. xls/29.50 KB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Качено на: 21.06.2018 г.| 10:30:37 ч. .pdf/61.53 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/