Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2015-004

Публикувано на: 29.01.2015 г. | 14:59:14 ч.

Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Русе

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие в процедурата

Качено на: 29.01.2015 г.| 16:32:50 ч. .docx/149.74 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 29.01.2015 г.| 17:18:02 ч. ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 29.01.2015 г.| 17:18:02 ч. ]

Съобщение за отваряне и оповествяване на ценови предложения

Качено на: 15.04.2015 г.| 16:39:55 ч. .pdf/90.06 KB ]

Протокол № 1 от заседание на комисията

Качено на: 29.04.2015 г.| 15:22:30 ч. .pdf/89.49 KB ]

Протокол №2 от заседание на комисията

Качено на: 29.04.2015 г.| 15:22:31 ч. .pdf/234.28 KB ]

Протокол № 3 от заседание на комисията

Качено на: 29.04.2015 г.| 15:23:06 ч. .pdf/98.90 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 29.04.2015 г.| 15:23:45 ч. .pdf/33.53 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения.

Качено на: 29.06.2015 г.| 09:24:41 ч. .pdf/1.01 MB ]

Информация за извършено плащане 2015-004.06.2015.xls

Качено на: 20.07.2015 г.| 11:31:56 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-004.10.xls

Качено на: 02.11.2015 г.| 15:43:21 ч. xls/31.00 KB ]

2015-004.10.2015.xls

Качено на: 02.11.2015 г.| 15:43:21 ч. xls/29.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-004.07.xls

Качено на: 11.11.2015 г.| 14:16:26 ч. xls/33.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-004.xls-ФЕВРУАРИ.xls

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:05:26 ч. xls/37.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-004.05.16.xls

Качено на: 09.06.2016 г.| 16:45:04 ч. xls/29.50 KB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Качено на: 21.06.2018 г.| 10:30:37 ч. .pdf/61.53 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/