Номер: 2015-046

Публикувано на: 16.06.2015 г. | 10:36:01 ч.

Логистична услуга във връзка с пътувания” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе”.

Процедура: договаряне с обявление

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление

Качено на: 16.06.2015 г.| 10:37:10 ч. .doc/510.50 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 16.06.2015 г.| 10:37:32 ч. ]

Решение за прекратяване на процедура на договаряне без обявление

Качено на: 25.06.2015 г.| 15:20:12 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/