Номер: 2015-090

Публикувано на: 12.11.2015 г. | 09:20:45 ч.

Логистична услуга във връзка с пътувания в изпълнение на Договор №Д03-533/24.09.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект №BG06-243

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие в обществената поръчка

Качено на: 12.11.2015 г.| 09:20:45 ч. .doc/780.50 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 12.11.2015 г.| 09:42:33 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 12.11.2015 г.| 09:42:33 ч. ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 19.01.2016 г.| 16:12:41 ч. .pdf/336.31 KB ]

Протокол № 2 от работата на Комисията

Качено на: 19.01.2016 г.| 16:12:53 ч. .pdf/485.04 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 29.01.2016 г.| 10:20:35 ч. .doc/28.50 KB ]

Протокол № 3 от работата на Комисията

Качено на: 05.02.2016 г.| 09:43:35 ч. .pdf/279.06 KB ]

Протокол №4 от работата на Комисията

Качено на: 05.02.2016 г.| 09:43:47 ч. .pdf/213.04 KB ]

Решение за класиране

Качено на: 05.02.2016 г.| 09:44:12 ч. .pdf/174.57 KB ]

Информация за освобождаване на гаранция за участие

Качено на: 22.02.2016 г.| 14:47:33 ч. .pdf/56.82 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №1

Качено на: 21.03.2016 г.| 10:50:22 ч. .pdf/471.95 KB ]

Приложение - Ценово предложение по обособена позиция №1

Качено на: 21.03.2016 г.| 10:50:40 ч. .pdf/81.82 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №2

Качено на: 21.03.2016 г.| 09:24:43 ч. .pdf/510.13 KB ]

Приложение - Ценово предложение по обособена позиция №2

Качено на: 21.03.2016 г.| 09:25:10 ч. .pdf/76.87 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №3

Качено на: 21.03.2016 г.| 09:25:35 ч. .pdf/515.04 KB ]

Приложение - Ценово предложение по обособена позиция №3

Качено на: 21.03.2016 г.| 09:26:00 ч. .pdf/75.97 KB ]

Информация за освобождаване гаранции за участие по позиции №2 и №3

Качено на: 21.03.2016 г.| 09:26:45 ч. .pdf/62.72 KB ]

Сключен договор с подизпълнител

Качено на: 21.03.2016 г.| 09:28:23 ч. .pdf/43.36 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 11.04.2016 г.| 08:39:56 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 2

Качено на: 26.04.2016 г.| 09:17:33 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 3

Качено на: 05.05.2016 г.| 10:48:56 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане - 4

Качено на: 05.05.2016 г.| 10:49:12 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за освобождаване гаранция за изпълнение - позиция 3

Качено на: 14.05.2016 г.| 09:16:41 ч. .pdf/25.09 KB ]

Информация за извършено плащане - 5

Качено на: 12.07.2016 г.| 13:11:27 ч. .xls/32.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd