Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2015-011

Публикувано на: 18.02.2015 г. | 10:50:03 ч.

„Логистична услуга във връзка с пътувания” в изпълнение на Договор №Д03-533/24.09.2014г. за безвъзмездна финансова помощ за проект №BG06-243.

Процедура: договаряне с обявление

Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Съгласно разпоредбите на чл. 16г, ал. 6 когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, от ЗОП и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

Решение за откриване на процедура

Качено на: 18.02.2015 г.| 10:51:24 ч. ]

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 18.02.2015 г.| 10:50:03 ч. .docx/178.76 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 18.02.2015 г.| 10:51:24 ч. ]

Протокол №1 от работата на Комисията

Качено на: 01.04.2015 г.| 10:53:36 ч. .pdf/134.14 KB ]

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 08.05.2015 г.| 15:21:09 ч. ]

Протокол №2 от проведено заседание на Комисията

Качено на: 12.05.2015 г.| 08:21:07 ч. .pdf/96.99 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/