Номер: 2015-063

Публикувано на: 21.08.2015 г. | 16:03:17 ч.

Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на Община Русе

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие в процедурата

Качено на: 21.08.2015 г.| 16:54:37 ч. .docx/177.62 KB ]

Технически проекти

Качено на: 21.08.2015 г.| 16:54:37 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 21.08.2015 г.| 17:05:10 ч. ]

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 21.08.2015 г.| 17:05:10 ч. ]

Протокол №2 от заседание на комисията

Качено на: 28.10.2015 г.| 17:13:44 ч. .pdf/111.64 KB ]

Протокол № 3 от заседание на комисията

Качено на: 05.11.2015 г.| 14:19:49 ч. .pdf/88.08 KB ]

Съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения съгл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 30.11.2015 г.| 17:20:08 ч. .docx/17.98 KB ]

Протокол № 1 от заседание на комисията

Качено на: 05.01.2016 г.| 16:43:02 ч. .pdf/546.88 KB ]

Протокол № 4 от заседание на комисията

Качено на: 05.01.2016 г.| 16:43:02 ч. .pdf/319.77 KB ]

Протокол № 5 от заседание на комисията

Качено на: 05.01.2016 г.| 16:43:02 ч. .pdf/753.02 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 05.01.2016 г.| 16:43:02 ч. .pdf/117.29 KB ]

Решение за прекратяване на процедура по обособена позиция

Качено на: 05.01.2016 г.| 16:44:48 ч. ]

Информация за освободени гаранции за участие в процедурата

Качено на: 05.02.2016 г.| 16:34:05 ч. .docx/14.13 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения, за позиция А

Качено на: 05.02.2016 г.| 17:01:56 ч. .rar/4.90 MB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения, за позиция Б

Качено на: 05.02.2016 г.| 17:01:56 ч. .rar/2.63 MB ]

Информация за извършено плащане 2015-063.03.2016.xls

Качено на: 21.03.2016 г.| 17:14:34 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2015-063.04.2016.xls

Качено на: 03.05.2016 г.| 11:29:52 ч. xls/31.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/